Windmolens in Torhout – van NIVEA naar WIVEA

04 November 2016

De plaatsing van windmolens stuit nogal eens op bezwaren, zo ook in Torhout en omgeving. Buurtbewoners van de Groenhovevallei protesteren tegen de mogelijke komst van twee windmolens grenzend aan de E403. Maar is het verhaal van windmolens altijd een verhaal van kommer en kwel?  

De komst van windturbines gaat vaak gepaard met een NIVEA-reactie (Niet In mijn  Voor- En Achtertuin). En helemaal onbegrijpelijk is dat niet: omwonenden dragen wel de lasten, maar delen niet in de lusten. Daarom moeten we NIVEA omzetten in ‘WIVEA’ (Welkom In mijn Voor- En Achtertuin). Hier ligt volgens ons een belangrijke taak voor gemeenten weggelegd. Gemeenten kunnen een voortrekkersrol spelen door zelf projecten van hernieuwbare energie te realiseren of ondersteuning te bieden bij projecten die gerealiseerd worden door inwoners of bedrijven en hierbij voldoende participatiemogelijkheden voor de bevolking inbouwen. Informatie en overleg zijn de basisvoorwaarden voor aanvaarding. Daarnaast kan de lokale overheid haar inwoners uitnodigen om te participeren in de projecten en de energiewinsten te delen door middel van coöperatieve uitbating. Betrokkenheid bij duurzame energieprojecten leidt tot een spaarzamer energieverbruik. Voor de brede verspreiding van hernieuwbare energie is een versterking van het draagvlak bij de bevolking noodzakelijk.

En in Torhout?

De plaats waar het nieuw regionaal bedrijventerrein zal komen langs de Roeselaarseweg is door de provincie aangeduid als één van de primaire zones om windturbines te plaatsen binnen de provincie. Groen Torhout drong het bestuur aan om een voortrekkersrol op te nemen, een vraag die het bestuur zowaar in de wind sloeg! Binnen het RUP is er geen plaats voor windmolens met een masthoogte van meer dan 50 meter. Dan maar kleine windmolens zou je denken? Van een gemeentelijke visie is niet echt sprake. Het was Groen die de stad overtuigde om zich alsnog kandidaat te stellen als pilootgemeente om samen met de provincie een gemeentelijke visie omtrent kleine windmolens uit te werken. Toen had de stad nog 1 week om in te dienen en dit met een op de hoogte zijnde gedeputeerde in hun rangen! Rarara… Onze kandidatuur werd niet weerhouden, tot spijt voor wie het benijdt!

Stad Torhout heeft zich geëngageerd om tegen 2020  20% minder CO2 uit te stoten. Tegen 2030 moet ons land zelfs 35% minder CO2 uitstoten om de toekomst van de planeet veilig te stellen. Dit veiligstellen start in eerste instantie in jouw buurt. Het stadbestuur moet met andere woorden dus voor zijn eigen deur vegen. Hopelijk krijgt duurzame energie de spreekwoordelijke wind in de zeilen!