Schoolstraat

26 Juni 2018

Schoolstraat

Paraat voor de schoolstraat.

Op vraag van Groen, zat het lokaal bestuur het engagement voor 'Paraat voor de schoolstraat' onderschrijven en een voortrekkersrol spelen in het streven naar gezonde en aangename schoolomgevingen met kansen op vergroening, duurzame verplaatsingen en verkeersveiligheid.