26 jun 2018

Schoolstraat

Op vraag van Groen, zat het lokaal bestuur het engagement voor 'Paraat voor de schoolstraat' onderschrijven en een voortrekkersrol spelen in het streven naar gezonde en aangename schoolomgevingen met kansen op vergroening, duurzame verplaatsingen en verkeersveiligheid.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.