Renovatie kortemarkstraat

01 Juni 2021

Renovatie kortemarkstraat

We zijn tenslotte de subsidiëring voor de rioleringswerken ook al mislopen. 

In de gemeenteraad werd een goedkeuring gevraagd voor de omgevingsvergunningen voor de renovatie van de Kortemarkstraat. Dossiervreters als onze gemeenteraadsleden zijn, vroegen ze alle mogelijke bijhorende documenten op.

  • Om vast te stellen dat het om er toch wel wat short aan de transparantie en leesbaarheid van de beschikbare documenten. Zo vonden ze onder meer geen volledig profiel van hoe de weg, het fietspad en de perceelgrenzen er zullen uit zien. De documenten van het dossier zijn niet genummerd of van duidelijke namen/titels voorzien. Waardoor je al snel verdrinkt in de veelheid aan afzonderlijke documentjes zonder een duidelijk overzicht te hebben van het geheel. Een leeswijzer of een duidelijk plan bij deze dossiers zou welkom zijn. Dit werkt uiteraard de transparantie niet in de hand en werd dan ook terecht aan de kaak gesteld in de gemeenteraad.

Misschien eindelijk een mogelijkheid om een speelpleintje van schaduw te voorzien? 

  • Wederom sneuvelen een heel aantal bomen met grote CO2-waarde. Dit is nodig voor deze werken. Ok, maar nergens is er sprake van compensatie. Indien die ter plekke niet mogelijk is, kan dit dan op een andere plaats in Torhout?
  • En opnieuw werd een kans gemist om de kosten te drukken. Waarom werd er niet met Kortemark  en de provincie samengewerkt? Dit had de kosten aanzienlijk kunnen drukken door de werken samen te begroten en uit te voeren. We zijn tenslotte de subsidiëring voor de rioleringswerken ook al mislopen