Oprichting burgerpanel

08 April 2021

Oprichting burgerpanel

Burgers kunnen slechts deelnemen aan beleid als ze ook voldoende op de hoogte zijn hoe ze dit moeten doen en hiertoe aangemoedigd worden.

Dit burgerpanel is opnieuw een stap vooruit in de weg die het bestuur qua participatie heeft ingeslagen. We hebben in de GR van januari van 2020 dit ook reeds bewierookt. Sterktes van het voorliggende voorstel zijn onder meer de aselecte steekproef van +16 jarigen en het feit dat de bevraging ook online en telefonisch kan. We stellen ons echter vragen bij het feit dat de administratie tegen december van het huidige jaar reeds de thema's voor het hele volgende jaar moet vastleggen. Dit lijkt ons weinig ruimte te laten voor actuele thema's en voor inbreng van de deelnemende burgers zelf.

We kijken vooral uit naar de organisatie van dit burgerpanel. Hoelang zullen de mensen die nu een brief hebben ontvangen  zetelen? Overigens, toch jammer dat de burgers reeds een brief kregen voor de goedkeuring in de gemeenteraad. Begeleidt een externe dit panel, of wordt er iemand vanuit het lokaal bestuur hiervoor opgeleid? Zullen de leden van het panel bij ieder thema ondergedompeld worden in het desbetreffende thema waardoor verschillende visies, voor- en tegenargumenten aan bod komen. Het is voor ons absoluut van belang dat alles neutraal gebeurt (geen deelname of duiding van politici) enkel op deze manier kan er op deze  alternatieve manier op  input verzameld worden om beleidskeuze te maken. De VVSG voorziet hiervoor onder meer een aantal webinars, tips en voldoende info uit wetenschappelijk onderzoek om van dit burgerpanel een succes te maken. Wij hopen dan ook dat het bestuur dit van bij de start ernstig aanpakt en voldoende expertise en budget voor uittrekt.

Daarnaast wensen we met de fractie nog een algemene bezorgdheid uiten omtrent de aanpak van het participatiebeleid. Intussen zijn er adviesraden, spreekrecht voor burgers, schriftelijke vragen, en nu ook een inwonerspanel. Allemaal zeer goede zaken maar op de website van Torhout zo moeilijk vindbaar… enkel met de specifieke zoekterm ‘participatiereglement’ vind je een PFD-versie en kan je doorklikken naar het spreekrecht. Dit moet toegankelijker kunnen: de uitleg moet de wablieft-toets doorstaan en makkelijker vindbaar zijn op de website. Waarom niet van ‘inspraak’ een aparte rubriek maken onder tabblad ‘bestuur’ bvb? Nu vinden we deze items onder het tabblad ‘secretariaat’ (wat in het menu niet bestaat, maar specifiek in de adresbalk ingetikt moet worden) tussen een veelheid aan reglementen allerhande. Dit is niet overzichtelijk of toegankelijk. Werd er al over het participatiereglement gecommuniceerd in sparrensprokkels of de digitale nieuwsbrief? Burgers kunnen slechts deelnemen aan beleid als ze ook voldoende op de hoogte zijn hoe ze dit moeten doen en hiertoe aangemoedigd worden. Dit is nog onvoldoende het geval.