Openbare verlichting komt in handen van Fluvius

20 November 2019

Openbare verlichting komt in handen van Fluvius

Een belangrijke onderdeel voor de omschakeling naar een circulaire economie?

Onze partij staat achter het idee van licht als dienst systeem. Het is een  businessmodel dat circulariteit en duurzaamheid financieel economisch aantrekkelijk maakt voor producenten en consumenten. De stad kan de kosten spreiden en hoeft zich niets aan te trekken van het onderhoud.

Vanuit het circulair businessmodel vragen wij af of alle palen vervangen dienen te worden. Indien dit de beste optie is, dan hadden wij graag gezien op basis van welke criteria deze beslissing is genomen... We hebben gelezen dat er een masterplan is opgemaakt. We hebben het document kunnen inkijken waar alle armaturen en lampen zijn opgelijst. Toch staan er daar vreemde zaken in. Zo zien we dat er bij vele lampen blijkbaar niet geweten is op welke hoofdleiding die aangesloten zijn? (de vraagtekens in kolom 2) of interpreteren we dit verkeerd.... Wij missen een doordacht plan, we vinden dat er te weinig uitleg is gegeven om hierop 'ja' te zeggen. 

Het opmaken van een masterplan voor OV bestaat uit drie stappen: de analyse van de plaatsen waar verlicht wordt (waar wel en waar niet?), de analyse van de manier waarop verlicht wordt (wanneer dimmen en doven?) en pas als laatste stap het onderzoek naar welke OV daarbij het meest geschikt is (waarmee verlichten?) 
In een woonstraat zijn er bijvoorbeeld andere verlichtingsbehoeften dan langs een lokale verbindingsweg. Per deelruimte kan er bepaald worden welk soort verlichting er geplaatst mag worden (kleur van de lichtbron, kleurtemperatuur, brandprogramma, opstelling en kleur van de armaturen en palen, enzovoorts).

Ofwel hebben wij er over gekeken, maar volgens ons zit dit 'masterplan' nog niet bij de stukken ter voorbereiding van de gemeenteraad. We lezen ook dat men best kiest voor de standaardarmaturen e.d. omdat die zowel in aankoop als in onderhoud het meest kostenefficiënt zijn. Nergens staat vermeld dat onze stad voor die standaardisatie zal kiezen...

We verwachten dat de vernieuwde palen in de toekomst een grotere waarde zullen hebben dan het Fluvius-voorstel doet uitschijnen. Immers, deze palen kunnen drager zijn voor allerhande 'smart city' tools zoals camera's, zenders, mogelijk ook andere registratietechnieken zoals microfoons, detectors,... De waarde van het verlichtingsnetwerk gaat dan waarschijnlijk omhoog, dan vraag ik me af of we dat vandaag aan de juiste prijs verkopen. Welke garanties hebben we dat we na 2030 nog steeds aan een degelijk tarief de diensten zullen blijven houden? Wat is het kostenplaatje op langere termijn? Trekkingsrechten verdwijnen, minder dividenden

Na volledige overname verkrijgt Fluvius op termijn een quasi monopolie op de markt. Ze hebben een duidelijke uitbreidingsstrategie naar andere domeinen, die nu niet meteen in hun core-gebied liggen. We moeten alert zijn dat we het beheer van smart-city-projecten niet volledig uit handen geven. 
Het spreekt voor zich dat bij alle smart city tools een erg delicate materie is in de afweging tussen veiligheid en dienstverlening versus privacy. Het is raadzaam hierover democratische controle te behouden. We zijn dan blij dat in de overeenkomst opgenomen is dat het Lokaal bestuur als domeinbeheerder ten alle tijd het laatste woord heeft over de plaatsing van bijkomende applicaties.  


Het idee van licht als dienst zijn we genegen. Producten aanbieden als een dienst bestaat al een tijdje, maar blijft voorlopig een nicheverhaal. Toch is het een belangrijke onderdeel voor de omschakeling naar een circulaire economie. Wanneer je geen product maar een dienst aankoopt, heeft de leverancier er immers alle baat bij om ervoor te zorgen dat de toestellen lang meegaan en dat ze ook na het aflopen van het contract nog bruikbaar zijn. Ook het financieel plaatje is interessant. 

Wij hopen dan ook dat het lokaal bestuur kijkt naar de mogelijkheid met een producent de handen in elkaar te slaan om ledverlichting aan te brengen in alle gebouwen van onze stad.