Natuurlijk erfgoed bedreigd in Wijnendale

02 December 2015

Natuurlijk erfgoed bedreigd in Wijnendale

Natuurlijk erfgoed bedreigd in Wijnendale.  

Jaar na jaar kunnen we het goede nieuws lezen in de krant: Torhout, i.s.m. de Gezinsbond, plant jonge nieuwe geboortebomen. Een prachtig initiatief. Leve de bomen in Torhout!

Zou je toch denken.

Wat minder uitdrukkelijk in de krant komt, is het kappen van oude, waardevolle bomen.

Onder het mom van allerhande redenen, verdwenen er de voorbije jaren vele tientallen exemplaren. Denk maar aan het stadspark, het Ravenhofpark, het Groenhovebos.

Opnieuw worden nu 10 waardevolle volwassen beuken bedreigd in de Baarsstraat, Wijnendale.

Dat ze waardevol zijn, valt niet te betwijfelen, ze staan zelfs vermeld in de inventaris van het Torhouts bouwkundig erfgoed, als restant van een dreef van het bos van het kasteel d’ Aertrycke.

En toch staat het nu al vast dat zeker de helft van die korte dreef wordt gekapt: het stukje grond waar ze groeien, wordt bouwgrond, is verkaveld en straks komen er 2 woningen. De andere 5 staan op gemeentelijke grond en zijn voorlopig gered. De vraag is natuurlijk: voor hoe lang?

Zoals het vaak gebeurt, verliep alles hier in stapjes.

Eerst keurt het College van burgemeester en schepenen in november 2014 de verkavelingsvergunning goed en geeft men geen vergunning voor het rooien van de bomen, na negatief advies van de Milieudienst.

In mei 2015 is er al 1 perceel verkocht en beslist het CBS dat de bomen toch weg mogen, maar dat men liefst zou hebben dat de laatste in de rij zou blijven staan. Wat voor onzin is dit?

Leve Torhout zegt men dan, maar men heeft het duidelijk niet voor grote, waardevolle bomen.