Laura Schuyesmans en Guy Brinckman in de Politieke Raad van Groen verkozen.

22 Januari 2020

Laura  Schuyesmans en Guy Brinckman in de Politieke Raad van Groen verkozen.

Twee vertegenwoordigers van Torhout in de politieke raad van Groen

De partijstructuur van Groen heeft een Nationaal partijbestuur en daarnaast nog een Politieke raad.

De Politieke raad is het intern parlement van Groen, het is de connectie met de basis. Ze is bevoegd voor de inhoudelijke politieke lijn van de partij. Ze stippelen de  ideologie, politieke doelstellingen en krachtlijnen de prioriteitsbepaling uit. Daarnaast neemt de Politieke raad ook heel wat belangrijke beslissingen over de organisatie van de partij. De Politieke raad komt maandelijks een hele zaterdag samen.

Hoe gebeurt de afvaardiging voor deze raad? Aan de hand van de hoeveelheid leden in je provincie mag je een bepaald aantal leden delegeren, voor West-Vlaanderen zijn er dat 8, vier mannen en vier vrouwen. Parlementsleden, vertegenwoordigers van Jong Groen en Groen Plus hebben ook een plaats. Dit vormt allemaal samen een groep van tachtig mensen.

Zaterdag 11 januari werden de vertegenwoordigers van West-Vlaanderen verkozen. Er waren 12 kandidaten. Torhout had twee kandidaten: Laura Schuyesmans en Guy Brinckman. Beide zijn verkozen! Dit zet na het mooie resultaat in de gemeenteraadsverkiezingen, 14,5% , nog eens Torhout op de kaart.

Uit de motivatie van Guy;

‘Ik ben geboren en getogen café-zoon uit Sint-Michiels Brugge, dertig jaar geleden door de liefde aangespoeld in Torhout.

In deze tijd van desinformatie moet onze sterkte zijn dat de feiten er toe doen. En niet het fake news! De democratische structuur van onze partij is onze sterkte. Daarom wil ik deel uitmaken van de Politieke Raad.

Opkomen voor mensen en milieu heb ik altijd al gedaan, 30 jaar als woonbegeleider, als vakbondsman o.a. 7 jaar in de nationale belangengroep LBC, 6 jaar in de milieuraad. Ik ben 5 jaar secretaris groen Torhout geweest, momenteel ben ik lid landbouwraad, lid Changez in Groen Torhout trekker werkgroep sociaal beleid en bestuurslid. Mijn mandaat als secretaris mocht ik afsluiten als campagneleider bij de gemeenteraadsverkiezingen. Verwacht van mij in de Politieke Raad net dezelfde inzet die ik jaren heb gegeven voor Groen Torhout… en zal blijven geven.’

Ik werk één op de twee weekends. Voor ik me kandidaat stelde, heb ik dat met enkele collega’s besproken. Collega Elke zei ‘als je dat wil doen, moet je dat doen’. Dit houdt in dat collega’s zo nodig bereid zijn zaterdagdiensten met mij te wisselen zodat ik kan gaan. Ik heb super collega’s!

 

Motivatie Laura:

Ik ben 24-jarige student en denk een meerwaarde te zijn voor de Politieke Raad door mijn unieke profiel. Ik heb eerst een lerarenopleiding als leerkracht voor het secundair onderwijs Nederlands-Geschiedenis in VIVES Torhout afgerond, waarna ik ben overgestapt naar de Universiteit Gent waar ik vorig jaar een Master in African Studies behaalde en normaal gezien eind juni ook een diploma in Conflict and Development zal behalen. Door ook al mee te werken aan enkele ontwikkelingssamenwerkingsprojecten en vaak voorzitter of bestuurslid te zijn in studentenraden en studentenverenigingen, heb ik al wat organisatorische ervaring op gedaan en heb ik al iets van de wereld gezien.

Mijn doelen in PoRa zijn dan ook om de ontmenselijking van de maatschappij te bestrijden, want het in vraag stellen van mensenrechten en diversiteit vind ik uiterst problematisch. Door in te zetten op allerlei vormen van communicatie hoop ik mee te kunnen werken aan een goed plan rond ontwikkelingssamenwerking en migratie, want als wij het hier op de lange termijn goed willen houden, dan zullen we de omstandigheden elders in de wereld moeten verbeteren. Naast ontwikkelingssamenwerking en migratie, wil ik ook meedenken over het onderwijs en hoe we jongeren in de toekomst beter kunnen ondersteunen.