Wat is er zo geheim aan het hemelwater- en droogteplan van Torhout?

12 November 2022

Wat is er zo geheim aan het hemelwater- en droogteplan van Torhout?

In het Atrium van het stadskantoor vonden we per wijk een aantal punten die blijkbaar in het plan voorkwamen en die mogelijks aangepakt zouden worden???

Op 27 oktober was er een door het stadsbestuur in samenwerking met Fluvius georganiseerde infosessie omtrent het hemelwater- en droogteplan.


Blij met de kans tot participatie op één van de klimaatwerven die ons nog te wachten staan trokken we hier naartoe. In het Atrium van het stadskantoor vonden we per wijk een aantal punten die blijkbaar in het plan voorkwamen en die mogelijks aangepakt zouden worden. Maar hoe precies? Het blijft een vraagteken.

Daarna volgde een infosessie van Fluvius meer concrete informatie. Tijdens deze uiteenzetting kregen we een overzicht van de geschiedenis omtrent riolering en waterellende in Torhout. En werd er gehint op een beschikbare studie van Fluvius voor Torhout die de basis vormt voor het hemelwaterplan met concrete voorstellen voor Torhout.

Mooi denk je dan. Maar niets is minder waar. De resultaten van de bevindingen van Fluvius blijken voor de inwoners van Torhout niet beschikbaar te zijn. Hoe kun je dan verwachten dat er concrete feedback komt op dit plan, dat de inwoners meedenken, dat er voorstellen komen..
Of is het enkel om te kunnen afvinken dat er participatie mogelijk was in dit project?