Groene pluim 2019

15 Februari 2019

Groene pluim 2019

Met de Groen Pluim erkennen we personen of verenigingen die zich belangeloos inzetten voor anderen en voor ons milieu.

 Uit drie kandidaten, kiezen jullie de uiteindelijke winnaar.

 

De Buurderij

Meebouwen aan een eerlijk voedselsysteem, dat is de missie van ‘Boeren & buren’. Door handige webtools te voorzien, biedt ‘Boeren & Buren’ een concreet antwoord op de uitdagingen om beter en fair eten toegankelijker te maken. Het is hun missie om mensen de tools en middelen te geven om hiermee aan de slag te gaan. Samen met het netwerk willen ze een versnelling hoger schakelen naar een andere manier van consumeren en produceren, weg van een landbouwsysteem dat helemaal doorgedraaid is. De ‘boeren’ en de ‘buren’ zetten samen de krijtlijnen uit voor het voedselsysteem van morgen. Ze stellen het digitale ten dienste van de Boeren. De ‘Buurderij-Verantwoordelijken’ vormen als sociale ondernemers de lokale motoren van dit netwerk. Een kleine hap voor de mens, een grote stap voor de mensheid!

Sinds vorig jaar zet Jurgen Dereepere en zijn partner zijn schouders onder een Torhoutse afdeling van ‘Boeren & buren’: ‘de Buurderij’. Alle producten kunnen online besteld en betaald worden. Op de website vind je ook uitgebreide info over de producent en hun producten. De lokale producenten (gemiddeld 13km van ‘de Buurderij’) leveren wekelijks biologisch en ecologisch verantwoorde producten. Vzw Tordale stelt een lokaal ter beschikking waar de producenten zelf en de bewoners van de Passerelle van Tordale elke donderdag van 16u tot 18u30 de bestelde producten verdelen en een drankje aanbieden. Intussen zijn maar liefst 366 buren geregistreerd bij de Torhoutse Buurderij: van een succes gesproken!

Meer info:
https://www.facebook.com/pg/buurderijtorhout/
https://www.boerenenburen.be

 

De lachende bijenkast

Geert Steelant is het brein achter ‘de lachende bijenkast’. Meer dan 40 jaar werkte hij in de natuur waarvan 10 jaar in een boomkwekerij in Frankrijk. Daar kreeg hij de smaak van het natuurlijk imkeren te pakken. Er stonden honderden bijenkasten op het bosrijke domein van 1360 hectaren.
Na zijn terugkomst in België ontbrak hem de tijd om bijen te houden. Tot hij in 2014 een herseninfarct kreeg. Geert was toen net 8 maanden gestart met zijn nieuwe zaak ‘Bloem - en tuin NOF’, een ecologisch tuincenter, dat hij jammer genoeg moest stopzetten.
Na een revalidatie van tien maanden begon het te kriebelen om terug met de bijen te beginnen. Hij bouwde meer dan een jaar aan zijn eerste bijentoren. Intussen ontwikkelde hij een natuurlijke methode om de Varroamijt, een grote vijand van de bij, te bestrijden. Hiervoor werkt hij samen met de Nederlandse firma Tryptomera. Geert zet hierbij een roofmijt, de ‘Statiolaelaps scimitus’ (ook bekend als ‘Hypoaspis miles’), in als natuurlijke vijand van de Varroamijt. Een succesvol proefproject!
Geert wordt terecht aanzien als het aanspreekpunt van Torhout als het op imkeren aan komt en verzorgt inmiddels ook de bijenkasten van het lokaal bestuur. Dit jaar zouden we trouwens de eerste honing kunnen oogsten van de bijenkast op het dak van ons stadskantoor!

Meer info:
https://tryptomera-roofmijt.nl/
https://www.delachendebijenkast.be/

 

Hart boven Hard

‘Hart boven hard’ ontstond in augustus 2014 (de Franstalige tegenhanger ‘Tout autre chose’ in december 2014) en is een groeiende burgerbeweging. Ze brengt mensen en organisaties samen die zich zorgen maken over de ongelijkmatige besparingen van de regering en zich verzetten tegen een al te economische kijk op onze samenleving. Ze verdedigen solidariteit, waarde boven winst en zuurstof voor mensen. Ze werken van onderuit en geloven dat er wél een alternatief is.

De vrijwilligers van ‘Hart boven hard’ streven naar het verbinden, het verbreden en het verdiepen van een meer menselijke blik op onze wereld. Over maatschappelijke domeinen heen willen ze het bewustzijn sterken dat economische groei niet het enige doel kan zijn, en ‘elk voor zich’ niet het enige middel. Hun tien ‘hartenwensen’ gaan voor een heel andere samenleving. Intussen tekenden reeds 20.000 burgers en wel 15.000 organisaties de beginselverklaring van Hart boven hard, die zo 1 signaal willen geven vanuit welzijnswerk, cultuur, onderwijs, minderheden, verenigingen, jeugdwerk, vakbonden…

Intussen telt ‘Hart boven hard’ maar liefst 25 lokale kernen. Torhout is daar sinds 2015 één van. Zo was de ‘geefmarkt’ van in september 2018 al aan zijn 4de editie toe. Aan allerlei spullen (huishoudspullen, kledij, boeken, speelgoed,…) die nog in goede staat verkeren en niet meer gebruikt worden, wordt op deze manier door iemand anders een 2de leven gegeven. Dit bevordert delen, solidariteit en hergebruiken. Daarnaast zet ‘Hart boven hard’ Torhout zich in voor het verwelkomen van anderstalige nieuwkomers. Via tweewekelijkse praattafels kunnen anderstaligen Nederlands inoefenen met Torhoutenaren. Op de maandelijkse interculturele kookmiddagen leren de nieuwkomers met veel trots een recept van een lokaal gerecht uit hun thuisland aan en wordt er samen met de Torhoutenaren gekookt en gegeten. Op die manier wordt ook hun integratie en verankering in de gemeenschap bevorderd. Vrijwilligers met een hart!

Meer info:
https://www.hartbovenhard.be
https://www.facebook.com/HBH8820/

De winnaar van de groene pluim 2019 werd de buurderij. Proficiat.