Groen werkt voor Torhout - De belangrijkste tussenkomsten en vragen in de gemeenteraad van de Groenen in 2017.

17 December 2017

Groen werkt voor Torhout - De belangrijkste tussenkomsten en vragen in de gemeenteraad van de Groenen in 2017.

De belangrijkste tussenkomsten en vragen in de gemeenteraad van de Groenen in 2017.

 • Vraag m.b.t. prioriteit herstellen wegennissen (februari 2017)
 • Vraag tot transparantie vergoedingen mandatarissen (februari 2017)
 • Tussenkomt aankoop printers – vraag tot sensibiliseren van personeel om veelvuldig printen tegen te gaan (maart 2017)
 • Tussenkomsten omtrent aanleg Noordlaan (maart 2017)
 • Tussenkomst omtrent aanleg parking zwembad – grote kost +  aandacht voor fietsers en wandelaars. (April 2017)
 • Tussenkomst omtrent ESCO sporthal – verdaging punt -> Pleidooi EPC-contract (april 2017)
 • Tussenkomst aanleg pad oud kerkhof (april 2017)
 • Vraag om huur  accommodatie de digitaliseren + evaluatie prijsstijging (april 2017)
 • Vraag tot ondertekening SAVE-charter (juni 2017)
 • Voorstel intergemeentelijk samenwerking EPC (juni 2017)
 • Vraag met betrekking afwezigheid jeugdconsulent en bezorgdheid omtrent vrije tijdshuis. (juni 2017)
 • Vraag omtrent bomen Baarstraat (juni 2017)
 • Vraag stand van zaken ‘de Moertjes ‘ (september 2017)
 • Vraag tot organiseren groepsaankoop elektrisch fietsen. (september 2017)
 • Vraag mbt fietsstallingen (oktober 2017)
 • Voorstel onderwijscheques (oktober 2017)
 • Tussenkomst en vraag omtrent warmtenetten (oktober 2017)
 • Vraag m.b.t. nieuw erfgoeddecreet (oktober 2017)
 • Vragen omtrent Mirom (restafvalcijfers, ondergrondse glasbollen,  (november 2017)
 • Vraag stand van zaken autodelen (november 2017)
 • Tussenkomst omtrent onderzoek naar warmtenetten (november 2017)
 • Tussenkomst omtrent ongelukkige formulering reglement sociaal tarief (november 2017)
 • Vraag tot verkiezingscharter (november 2017)
 • Vraag tot organisatiestructuur vrije tijdshuis nav formatiewijziging (december 2017)
 • Hervaststelling reglement sociaal tarief verdaagd door tussenkomst /amendement van Groen (december 2017)
 • Vraag omtrent Be-alert: vraag om dit extra in de kijker te plaatsen (december 2017)
 • Vraag tot onderzoek naar Warmtenetten in nieuw te ontwikkelen regionaal bedrijventerrein (december 2017)

 

En transparant als we zijn hierbij de verslagen van de bijhorende gemeenteraden. (Want niet meer beschikbaar bij stad Torhout)