Groen werkt voor Torhout - De belangrijkste tussenkomsten en vragen in de gemeenteraad van de Groenen in 2015.

17 December 2015

Groen werkt voor Torhout - De belangrijkste tussenkomsten en vragen in de gemeenteraad van de Groenen in 2015.

De belangrijkste tussenkomsten en vragen in de gemeenteraad van de Groenen in 2015.

 • Voorstel recycleerbare zak groenafval i.f.v. ophaling (februari 2015)
 • Zoen- en vroemzones: voorstel Schoolstraat Don Bosco (februari 2015)
 • Afkeuring Beheerplan Park Ravenhof bij afwezigheid aan visie en daar uitvloeiende actiepunten (maart 2015)
 • Goedkeuring burgemeestersconvenant (april 2015)
 • Tussenkomst zwerfkattenbeleid (verwijzing naar vroegere tussenkomsten van Groen, waardoor dit beleid er kwam) (april 2015)
 • Aanpassing artikel 7bis van het aanvullend gemeentelijk verkeersreglement (april 2015)
 • Parkeerreglement: wij missen een totaalvisie (mei 2015)
 • Goedkeuring amendement Groen Torhout tot toevoeging punten bij motie betreffende de uitvoering van de instandhoudingsdoelstellingen en de gevolgen van de programmatische aanpak stikstof (mei 2015)
 • Vraag naar prioriteitenlijst van openbaren werken / herstellen straten (juni 2015).
 • Tussenkomst bij reglement verhuur accommodaties – pleidooi om Club de B toegankelijk te maken voor podiumactiviteiten (juni 2015)
 • Pleidooi herbruikbare bekers bij alle evenementen in Torhout (juni 2015)
 • Tussenkomst omtrent erfpacht en erfdienstbaarheid toegang speelplein Maria-Assumpta (september  2015)
 • Tussenkomst zwaar vervoer Ernest Claeslaan (september 2015)
 • Vraag naar bewegwijzering naar randparking oud-containerpark (september 2015)
 • Voorstel delen gemeentelijk wagenpark (september 2015)
 • Vraag transparantie beleidsbeslissingen naar raadsleden (november 2015)
 • Tussenkomst bij reglement leegstand – vraag tot herbestemming en totaalvisie (november 2015)
 • Pleiten voor openheid (o.a. voor buurtbewoners) bij site Industrielaan – Noordlaan (november 2015)

 

En transparant als we zijn hierbij de verslagen van de bijhorende gemeenteraden. (Want niet meer openbaar beschikbaar op de site van stad Torhout)

april 2015

mei 2015

september 2015

oktober 2015

november 2015

december 2015