Groen mist visie in het parkeerbeleid van de stad.

22 Mei 2015

Wij missen de algemene visie over parkeren, wij missen een mobiliteitsplan waar het parkeerbeleid een onderdeel van is.  

Er staan een aantal wijzigingen in Torhout op til inzake parkeren. Het zal voor allen even wennen worden. Zo wordt er onder andere een blauwe zone ingevoerd in de stationsomgeving;  de parkeertijd in de Industrielaan beperkt tot één in uur in plaats van de gebruikelijke 2,5 uur; het betalend parkeren in het eerste deel van de Papebrugstraat (ter hoogte van de scholen) opgeheven en vervangen door een zoen- en vroemzone (van 7.30u. tot 16.30u., rest van de tijd gratis parking); het halfuurtje gratis parkeren beperkt tot één maal per halve dag (met ingave van je nummerplaat).

Allemaal beslissingen waar wij ‘groen’ licht voor geven omdat ze de wagen of naar de rand van het centrum verwijzen of het gebruik van de wagen functioneler maken (zoen-en vroemzone). De stad durft eens minder populaire maatregelen te treffen! Maar waarom?

Wat is de exacte motivatie om deze wijzigingen door te voeren? Is het om de kas meer te spijzen? Om misbruik te vermijden? Om het autoverkeer in het centrum te ontmoedigen? Het blijft koffiedik kijken naar de redenen. Dit is de zoveelste keer dat er een puzzelstuk geworpen wordt…

Voorafgaand zijn al volgende plannen verschenen: een plan voor de heraanleg van de Industrielaan, plannen voor de heraanleg van de Noordlaan, plannen voor een  mogelijke verbreding van het rond punt aan de Roeselaarse weg, de met grandeur aangekondigde  heraanleg van de stationsomgeving, etc.

Allemaal groots aangekondigd in de gazetten, maar welke impact ze elk apart én vooral allemaal samen op de mobiliteit van Torhout zullen hebben, het grotere plaatje, dat blijft pijnlijk achterwege.

Het is geen geheim dat vernieuwingen vaak op weerstand stuiten. Vandaar is het net belangrijk om de beleidskeuzes aan de hand van een goed onderbouwde visie duidelijk te communiceren.  In plaats van stapsgewijs bepaalde zaken door te voeren, moet het totaal plaatje geduid worden. Enkel zo schep je vertrouwen, enkel zo zien de burgers dat het bestuur bestaat uit degelijke leiders mét visie. Maar helaas, daar knelt het schoentje…

De communicatie met de burgers over de beleidskeuzes blijft voor ons, Groen Torhout, een enorm zwaktepunt van deze al 30 jaar alleen regerende meerderheid. De vraag is of men dit al dan niet bewust doet… Want gebrek aan visie kan je vooral op zo’n manier verbergen.

Daarom blijven wij op de gemeenteraad op deze nagel kloppen en zullen wij, als medevertegenwoordigers van de burgers, blijven informeren naar en over het hoe en het waarom.