Generiek informatieplatform openbaar domain

18 November 2018

Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) brengt alle informatie over werken of manifestaties op het openbaar domein zoveel mogelijk samen.

Op de gemeenteraad van november hebben we gevraagd om een 'digitale wegenwerkkaart' te maken die alle ingeplande werken in onze stad in kaart brengt zodat de burgers kunnen zien welke werken er waar en wanneer gepland zijn. We juichen de Facebookpagina 'Wegenwerken Torhout' natuurlijk toe, maar daar is er geen lange termijn planning op te vinden. Dat missen wij nog in onze stad. Zeker met het oog op alle werken rond de stadskernvernieuwing is dit belangrijk. Een aanzet en misschien een voorbeeld is te vinden bij de Vlaamse overheid. Benieuwd of er al enige actie is genomen ondertussen vanwege het lokaal bestuur. We vragen het na op de komende gemeenteraad.


https://overheid.vlaanderen.be/…/generiek-informatieplatfor…

Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) brengt alle informatie over werken of manifestaties op het openbaar domein zoveel mogelijk samen. Het platform zorgt ervoor dat er meer afstemming komt tussen nuts- en wegenwerken. Zo vermijden we werken op omleidingstrajecten en detecteren we conflicten.