Gemeenteraad 19 september 2022

19 September 2022

Gemeenteraad 19 september 2022

Waar kan je terecht? In ieder geval niet op de website van stad Torhout…

Onverantwoord hoge sloopkosten voor het belastinggebouw

Het is geen geheim dat Groen Torhout geen voorstander was van de plannen met het gebouw van de belastingen op de Burg. De aankoop ervan was een koopje en ook wij zagen daar kansen. Kansen voor onder meer de vele verenigingen en scholen die ruimte te kort hebben. Volgens de expert die de ‘staat van goed’ bij verkoop opmaakte, kon het gebouw gerust nog een rondje mee. Mits een aantal renovatiewerken om het duurzamer te maken zelfs nog een hele tijd. Het bestuur besliste echter om het gebouw te laten slopen, om zo een (kleine) doorgang te kunnen maken naar tuin De Brouckère. De sloop van het gebouw is nu geschat op ruim €313 000. Met de aankoop van het gebouw erbij kostte deze doorgang naar de tuin dus al €1 063 000, zonder enige opfraaiing van de doorgang of de villa de Brouckère erbij. Een enorme kost, die volgens Groen Torhout in deze financiëel moeilijke tijden niet te verantwoorden is. We lezen in de opvolging van de beleidsplannen van het bestuur dat de aanleg van de Puttuin uitgesteld zal worden. Ook de nieuwe kinderopvang op Don Bosco, het masterplan voor Zeeweg-Driekoningenstraat, het masterplan voor het Vrijetijdshuis, de verduurzaming van het cultureel centrum de Brouckère… allemaal moeten ze uitgesteld worden gezien de financiële krapte. Het is uiteraard voor alle besturen moeilijk in deze financiële crisis en dat er zaken uitgesteld moeten worden, is begrijpelijk. Groen Torhout dringt er echter op aan de prioriteiten nog eens goed te bekijken: is zo’n dure sloop dan nu de beste keuze? Wij vinden van niet en stemmen duidelijk nee.

Schepen Blomme verklaarde dat de gunning van de sloop van de 3 sites (Hofstraat, Thor en belastinggebouw) in principe van elkaar los staan en er op elk moment de stekker uit 1 van de dossiers getrokken kan worden. Ook de collega’s van nv-a vroegen zich luidop af of dit dan wel zo dringend is en we dergelijke bedragen nu niet nuttiger kunnen gebruiken in tijden van financiële crisis. Het bestuur hield echter voet bij stuk: onbegrijpelijk!

Torhoutenaren helpen bij energiearmoede?

Om burgers te helpen bij energiearmoede bestaan er al wel wat maatregelen: lokaal, Vlaams, federaal… het is soms niet gemakkelijk om door de bomen het bos te zien van subsidies, premies of tegemoetkomingen. En wat als je dan echt je factuur niet kan betalen? Waar kan je terecht? In ieder geval niet op de website van stad Torhout… De informatie over verschillende energiemaatregelen staat er zo verspreid dat je zelfs met gebruik van de juiste zoektermen vaak niet vindt wat je zoekt. Dat kan beter. Zo is er bvb. wel een onderverdeling gemaakt ‘Hulp voor Oekraïne’ waaronder je alle nodige info gegroepeerd terug vindt. Groen Torhout dringt aan op een kopje ‘Hulp bij energiearmoede’, dat bovendien ook via de sociale mediakanalen van het bestuur en bvb. Sparrensprokkels meer gedeeld moet worden. Schepen Dieryckx volgde ons hierin en beloofde er snel werk van te maken. Hij stelde zichzelf zelfs kandidaat om als 1ste de vernieuwde versie van de website uit te testen als de klaar is: we zijn benieuwd!

En wat met de Rode Duivels op groot scherm?

Ons voorstel om op 23 november de match van de Rode Duivels op het WK in Qatar uit te zenden op een groot scherm op de markt of in de Mast werd geweigerd: te duur en bij slecht weer misschien onvoldoende volk. Onze burgemeester riep alle Torhoutenaren die samen voetbal wilden kijken echter op om dat te doen bij onze lokale horeca-uitbaters die ook moeilijke tijden achter de rug hebben. We zien jullie alvast daar: tous ensemble en santé!