Het Amazoneplein - Hoe staat het ervoor?

16 September 2019

Wat is de planning voor de verdere afwerking van het plein?

  • Er is in de zomer ferme overlast van ratten gemeld, wat heeft het bestuur hier aan gedaan én zijn er nu nog klachten over ratten?
  • Mag ik oproepen tot het voorzichtiger omspringen met de rattenvallen, want sommige zijn stuk en blijven maar liggen – er spelen daar ook kinderen en rattenvergif toch niet onschuldig is – op de website van het antigifcentrum staat toch te lezen dat bij inname van rattenvergif, afhankelijk van het soort vergif, symptomen als makkelijk optreden van blauwe plekken en wondjes die langer blijven bloeden na 2 à 3 dagen kunnen voorkomen (anticoagulantia), en bij de soorten vergif op basis van alfa – chloralose zijn de symptomen nog erger: 2 uur na inname treden in eerste instantie braken, duizeligheid, beven en ‘dronkenschap’ op, maar ook spiertrekkingen. Bij zeer grote innames kan dit beeld binnen enkele minuten overgaan tot coma. Vorige week ben ik nog gaan kijken na een opmerking hieromtrent van een buurtbewoner en daar ben ik dus op een opengebroken rattenval gekomen…  Daarom mijn oproep om toch voorzichtiger met die vallen om te springen en ze toch regelmatig te controleren. 

Ruben Vangheluwe