Afhandeling asbestafval

21 Oktober 2019

Afhandeling asbestafval

Wij zijn bezorgd over het asbestbeleid

Enkele weken geleden stond er een artikel in de KW dat alarm sloeg over hoe er in sommige containerparken met asbest wordt omgegaan. Ook in Torhout is er in Wijnendale enige tijd geleden een voorval geweest met asbest dat in grote hoeveelheden, heel onprofessioneel en gevaarlijk al dan niet gedumpt aanwezig was op een bouwwerf... 

Volgens OVAM wil Vlaanderen tegen 2034 komaf maken met asbestgevels en - daken. In dit kader kan ook de intercommunale haar rol spelen. https://www.ovam.be/asbestdaken-en-gevels-0 

In het beleidsplan 2019 -2024 lezen we verschillende zaken betreffende asbest:

  1. Er is een subsidieaanvraag ingediend voor de inzameling van asbest op afroep. De looptijd van deze subsidie is 3 jaar. We zijn vooral benieuwd naar welk budget hiermee gepaard gaat en wat er voor Torhout in zit...
  2. Bij de aandachtspunten voor de recyclageparken staat ook 'oplossingen uitwerken voor veilige asbestinzameling' vermeld staat. 
  3. Inzake een 'campagne m.b.t. versnelde asbestafbouw' blijkt nog heel wat werk op de plank te liggen...
  4. Voorstellen die volgen uit de analyse van de werking van MIROM geven aan dat er 'invulling dient te worden gegeven aan de beslissing om asbest in te zamelen aan huis'. 
  5. Bij 'operationele activiteiten' lezen we dat MIROM zal inzetten op inzameling van asbest aan huis op afroep via big-bags en containers en er hiervoor op subsidies kan gerekend worden voor 3 jaar.

Heel wat losse eindjes dus. 

Wij zijn bezorgd over het asbestbeleid en vinden dat particulieren en KMO's te weinig ondersteuning krijgen momenteel vanuit lokale overheden en aanverwante organisaties. Uit dit beleidsplan blijkt dit ook sterk. We verwachten dus dat onze vertegenwoordigers ervoor zorgen dat de intercommunale hier dringend echt werk van maakt. 

In het verleden, nl. in de gemeenteraad van september 2018, heeft Bertrand Vander Donckt al eens de vraag gesteld naar hoe wij als lokale overheid omgaan met het asbestprobleem. Toen bleek dat onze stad zich wel inspande om de medewerkers van het recyclagepark grondig voorbereid op het werken met asbest. Maar toen bleek ook dat er nog geen asbestinventaris was betreffende onze eigen overheidsgebouwen, we hopen dat daar ondertussen enige verandering in is gekomen en dat onze stad de nodige aandacht behoudt inzake het veilig omgaan met asbest. Want we willen niet in het rijtje van lakse containerparken terechtkomen, zoals dat van Dentergem en Sint-Michiels...

Ruben Vangheluwe