Zwart Piet of Roetpiet?

17 December 2020

Op de jeugdraad van 25 september koos men unaniem voor Roetpiet.

Het is een debat dat de laatste jaren meer en meer mensen beroert. Net daarom vond de Torhoutse jeugd het belangrijk hierover op voorhand te debatteren en allemaal voor dezelfde Piet te kiezen. Zo kon men achteraf discussies vermijden en het feest van de Sint onbezonnen vieren met hun vereniging.

Op de jeugdraad van 25 september koos men unaniem voor Roetpiet. Groot was hun verbazing (en ook wel frustratie) toen bleek dat op de online Sint-show van het lokaal bestuur dan toch een Zwarte Piet verscheen.

De Groen-fractie stelde dan ook de vraag in de gemeenteraad waarom het lokaal bestuur hierop terug gekomen was zonder communicatie naar de Torhoutse jeugdverenigingen. Uit het antwoord van de burgemeester bleek dat de Stedelijke Feestcommissie het niet eens was met het advies van de jeugdraad en zij gewonnen waren voor Zwarte Piet. Het lokaal bestuur besloot daarin mee te gaan zonder te communiceren naar de jeugdraad. Alle adviesraden staan natuurlijk vrij om hun advies uit te brengen naar het lokaal bestuur en verdienen evenveel respect. Jammer dat de communicatie hierover mank liep.