Zomerstraten

19 Juni 2020

Zomerstraten

Het is de bedoeling om ruimte te geven aan de buurtbewoners om elkaar gedurende de tijd van de zomerstraat te kunnen ontmoeten, (verder) te leren kennen

Samen op straat zitten met de buren, kijken naar het straatleven en genietend napraten van de dag. Ondertussen spelen je kinderen buiten. Je hebt een speelstraat aangevraagd en geniet er ten volle van. Vanavond een gezellige straatbarbecue. Zalig. Tijdens de barbecue wordt er gezegd hoe leuk dit niet is en na enige tijd komt iemand met de volgende vraag: ‘Waarom doen we dit niet gedurende één of zelfs twee weken? Maar kan dit?

Nu vele mensen thuis zullen blijven omwille van diverse redenen, zelfs al gaan alle grenzen stilaan weer open, vinden we dat er in onze stad nog ruimte mag en moet zijn om, naast de speelstraten, naast de buurt - en straatfeesten, naast de wijkfeesten, het voor onze burgers mogelijk te maken dat ze hun straat voor een langere periode tot ontmoetingsplek willen omvormen. Vandaar ons voorstel van de ‘zomerstraat’.

 

Wat?

 

Met de inrichting van een zomerstraat kunnen bewoners kiezen om hun straat (geheel of deels) tijdelijk autovrij, autoluw en/of parkeervrij te maken.

Op die manier komt in een zomerstraat ruimte vrij voor groen, ontmoeting en samenleven.

In een zomerstraat kan worden gekozen voor een andere straatinrichting : meer groen, straatmeubilair, speelinfrastructuur …

Er moet ruimte zijn voor vrijblijvende ontmoeting (een bankje, een tafel, stoelen, …) maar er hoeft geen buurtfeest te worden georganiseerd.

De inrichting van een zomerstraat is de keuze van de bewoners van die straat. Hoe de bewoners met hun zomerstraat omgaan, welke infrastructuur er geplaatst wordt, welke activiteiten er zich ontplooien is allemaal afhankelijk van de plaatselijke creativiteit en inzet.  Een zomerstraat is er in de eerste plaats voor de buurt.

Het is de bedoeling om ruimte te geven aan de buurtbewoners om elkaar gedurende de tijd van de zomerstraat te kunnen ontmoeten, (verder) te leren kennen, … en ook dat de kinderen er gedurende langere tijd kunnen spelen dan het geval is bij een speelstraat. Meer hierover bij de procedure.

Zomerstraten kunnen worden aangevraagd gedurende de maanden juni, juli, en augustus.

Procedure

Je kan een zomerstraat aanvragen minstens 1 maand op voorhand. De modelbrief naar de buurtbewoners toe moet in de eerste week na indienen van het aanvraagformulier rondgebracht worden zodat de bewoners  - indien gewenst - bezwaar kunnen indienen in de daaropvolgende 2 weken. Als er 4 bezwaren worden ingediend, gaat de zomerstraat niet door.

Een zomerstraat kan je aanvragen voor minstens 1 week en maximum 1 maand.

Minstens 2 bewoners met verschillende domicilie in de straat moeten de aanvraag indienen. Bij deze stellen ze zich verantwoordelijk voor de speelstraat.

Dit houdt in:

Er wordt verwacht dat er minstens een overeenkomst is/ wordt uitgewerkt tussen de bewoners rond de organisatie en inrichting van de zomerstraat. Zie hiervoor het voorstel van reglement.

Constructies die in de straat gezet worden, moeten steeds verplaatsbaar zijn of zo staan dat primaire voertuigen en bewonersvoertuigen door kunnen.

Na 22u. gelden de regels in verband met nachtlawaai zoals o.a. geen versterkte muziek.

Om 23u. moet het stil zijn in de straat, want tenslotte hebben we een reglement voor buurt - en straatfeesten waarbij je subsidie kunt ontvangen. Het is dus aangewezen om dan die aanvraag te doen.

Alleen bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of een garage hebben, voertuigen van de hulpdiensten en fietsers mogen, stapvoets en zeer voorzichtig, in de straat rijden. Alle bestuurders moeten voorrang verlenen aan de aanwezige bewoners en moeten stoppen als dat nodig is.

Om het doorgaand verkeer te weren krijgen de aanvragers een aantal hekkens. Op afgesproken tijdstippen kunnen die dan aan de toegangen van de straat worden geplaatst  (zie hoger). Een zomerstraathek is niet zomaar een hek: ze zijn voorzien van een C3 verkeersbord en een onderbord met de vermelding ‘ZOMERSTRAAT'.

Voorwaarden om een zomerstraat te kunnen aanvragen:

  • De gangbare snelheidsbeperking in jouw straat is 50km/u of lager.
  • Er zijn geen handelszaken in het afgesloten deel.
  • Er is geen openbaar vervoer in de straat
  • Reglement zomerstraten (voorstel)