Ziet het bestuur sociaal beleid als een kerntaak?

28 Mei 2023

Ziet het bestuur sociaal beleid als een kerntaak?

Sociaal beleid een kerntaak van het lokaal bestuur of niet?

Televestiaire hielp in 2022 meer dan 800 gezinnen in armoede aan betaalbare kledij en noodpakketten, 15 à 20 per week. De cijfers van 2023 tonen zelfs nog een stijging. Niet verwonderlijk gezien de VRT in hun bevraging 'De Stemming' vaststelde dat een kwart van de Vlaamse gezinnen de eindjes moeilijk aan elkaar kan knopen aan het eind van de maand.
Televestiaire steunt op een sterk en gemotiveerd team vrijwilligers dat de gekregen kledij voor een zeer laag tarief ter beschikking stelt voor mensen in nood. Ze kunnen echter niet op hun huidige locatie blijven en zoeken reeds een jaar naar een alternatief. Verschillende verenigingen toonden zich bereid te helpen met de coördinatie, maar beschikken zelf niet over een locatie.
Het lokaal bestuur vaardigt telkens iemand af naar de vergadermomenten hierover, maar we blijven ter plaatse trappelen.
Het wordt tijd dat het bestuur kleur bekent. De burgemeester liet van zijn tong rollen dat hij dit 'geen kerntaak van het lokaal bestuur vindt' en dat 'je niet alle problemen kunt oplossen' . Een zeer kwalijke uitspraak, vinden wij, want een sociaal beleid is wat ons betreft heel zeker tot de kerntaken van het bestuur. Men is niet enkel burgemeester van burgers met een goed gevulde portemonnee, iedereen moet mee!
We hopen dan ook dat bestuur de handen uit de mouwen steekt en op zijn minst een tijdelijk onderkomen voor de Televestiaire voorziet. Dit is een kwestie van prioriteiten stellen. In financiëel moeilijke tijden voor zoveel gezinnen, is dit in ieder geval 1 van de onze!
luister mee naar de reactie in de afgelopen gemeenteraad