Windmolens in Torhout

01 Mei 2017

Windmolens in Torhout

Hernieuwbare energie, met respect voor mens en omgeving, dat is waar Groen Torhout voor staat. Elicio heeft nog een hele weg af te leggen. Wij willen participatie, niet enkel goed nabuurschap.

Begin december vorig jaar maakte Elicio de intentie bekend om naast de spoorweg, bij het nieuwe industrieterrein langs de Roeselaarseweg, twee windmolens neer te poten. Als we de noodzakelijke omslag van kernenergie en vervuilende kolencentrales willen maken naar groene energie zijn moedige beslissingen en een toekomstvisie nodig.

Groen Torhout toonde het stadsbestuur in 2014 al de weg naar een pilootproject van de provincie West-Vlaanderen waarbij op deze site kleinschalige (+-15m.) turbines konden worden geplaatst. Het gebrek aan visie bij het stadsbestuur rond deze thematiek heeft ertoe geleid dat slechts op het laatste moment een aanvraag werd ingediend. Die werd uiteindelijk ook niet weerhouden.

Groen Torhout heeft begrip voor de bezorgdheden van de omwonenden. Hoewel Elicio met o.a. een infomarkt en huisbezoeken aangeeft de omwonenden zeer goed te informeren blijft nog heel wat onduidelijk. Wanneer vertraagt de turbine en wanneer valt die effectief stil? De turbines die men wil plaatsen zijn 25% krachtiger dan de turbines die werden gebruikt voor de geluidsstudie, hoe betrouwbaar is die studie dan eigenlijk?

Er werd ook beloofd dat er financieel geparticipeerd kan worden in het project. Concrete gegevens hieromtrent zijn er echter niet. Hoe zal die financiële constructie eruit zien? Welke voorwaarden zijn er en waar komt dat geld precies terecht? In Brugge komen ook vier nieuwe turbines. Daar wordt een interest aangeboden van 3,5%, dit kan een interessante investering zijn in tijden waar een traditioneel spaarboekje nauwelijks iets opbrengt. Waarom biedt Elicio niet die openheid? Wij raden Elicio aan de goede praktijken uit de windgids 2016 meer toe te passen. In Maldegem ging het uiteindelijk wel.

Hernieuwbare energie, met respect voor mens en omgeving, dat is waar Groen Torhout voor staat. Elicio heeft nog een hele weg af te leggen. Wij willen participatie, niet enkel goed nabuurschap.