Water en onze portefeuille

22 Februari 2023

Water en onze portefeuille

De klimaatverandering zorgt voor meer extremen: periodes van lange droogte afgewisseld met erg veel neerslag op korte tijd.

Huidige situatie en aanpak bestuur

Bij hevige regenbuien op verharde ondergrond ontstaat wateroverlast. In periodes van lange droogte verbruiken (landbouw-)bedrijven en gezinnen meer water: opgepompt water of zelfs drinkbaar stadswater. Het bestuur legde hiervoor al een aantal waterbekkens aan, maar er is meer nodig.

Wat hebben we al voorgesteld?
  • We stelden reeds voor om de premie voor het verharden van oprijlaan af te schaffen. In plaats daarvan verdienen mensen die hun voortuin willen ontharden een premie.
  • We stelden ook een groepsaankoop van regentonnen voor: een goedkope manier voor gezinnen om hun tuin minder met stadswater te bewateren.
  • We stelden voor om water dat opgepompt wordt bij bouwwerken te laten hergebruiken door buurtbewoners en landbouwers.

Onze voorstellen
  • Zuinig zijn met water is van levensbelang. Grondwater wordt gebruikt voor de productie van ons drinkwater. Hoe meer de grondwaterlaag uitgeput wordt, hoe meer de productie van ons drinkwater in het gedrang komt. Daarom moet streng opgetreden worden tegen het illegaal oppompen van grondwater.
  • Zoveel mogelijk water opvangen bij extreme regen (ipv het via de riolering direct naar de zee te laten vloeien. Dit via het (financieel) aanmoedigen van regenwaterputten en betaalbaar aanbieden van regentonnen voor wie geen put kan plaatsen. Het bestuur moet verder investeren in bufferbekkens, het opnieuw blootleggen en onderhouden van beken. Dit bespaart kosten (drinkwater is duur) en voorkomt wateroverlast.
  • Infiltratie van water bevorderen: water moet terug naar de grondlaag. We moet verder ontharden. Waarom ook in Torhout geen Belgisch Kampioenschap tegelwippen? Het bestuur kan het goede voorbeeld geven door op publieke parking de verharding te vervangen door halfverharding.
  • De bouwstop moet er komen en het bestuur moet meer groen aanplanten dat de infiltratie bevordert. Er moeten gronden opgekocht worden om bos te creëren ipv hier en daar een boompje te planten. Het aanleggen van wadi’s bij grote tuinen, parken en bossen zorgt eveneens voor een betere infiltratie.

 

Emilie Slabbinck