Waar moet onze stad volgens jou meer op inzetten?

10 September 2023

Waar moet onze stad volgens jou meer op inzetten?

Voor Groen Torhout is jouw mening heel belangrijk.

Bij de vorige verkiezingen hebben we de mening van de burgers grondig bevraagd en op basis daarvan hebben we een stevig en positief beleidsprogramma uitgeschreven. Daardoor hebben we echt gewogen op het beleid. Er zijn veel van onze programmapunten uitgevoerd, maar natuurlijk minder dan wanneer wij in de bestuursmeerderheid zouden hebben gezeten.

Om opnieuw een sterk positief verkiezingsprogramma te kunnen schrijven hebben we jouw mening en inbreng nodig. Enkel zo bekomen we deftig gedragen beleidsvoorstellen. Daarom horen we graag jouw standpunten, bezorgdheden en wensen. We zullen die proberen uit te werken tot beleidsvoorstellen
die:

 • jou je goed in je vel doen voelen
 • goed zijn voor de planeet
 • ervoor zorgen dat we goed zijn voor elkaar

 

We nodigen je dan ook graag uit op onze brainstormavonden die steeds gaan over de vraag ‘wat kunnen we doen op lokaal vlak?’

Donderdag 5 oktober 2023 20.00 uur cc De Brouckere:
‘Goed voor de planeet’

 • Klimaat en Energie
 • Natuur, Milieu en Landbouw
 • Mobiliteit en Ruimte


Donderdag 9 november 2023 20.00 uur cc De Brouckere:
‘Goed in je vel’

 • Sport
 • Cultuur
 • Jeugd

Donderdag 7 december 2023 20.00 uur cc De Brouckere:
‘Goed voor elkaar’

 • Sociaal beleid, zorg en ouderenbeleid
 • Wonen
 • Economie (o.a. het economisch weefsel en basisdienstverlening)

 

Je kan je mening/ideëen hier ook online delen.