Verkoop Huis Bekaert

25 Maart 2013

Deze keuze staat in schril contrast met eerder genomen beslissingen

Eind januari hoorden we eerder toevallig, na een tussenkomst van collega’s uit de oppositie,  dat het stadsbestuur het Huis Bekaert wenst te verkopen.

We willen hier graag wat bijkomende informatie over krijgen.

Deze keuze staat in schril contrast met eerder genomen beslissingen

  • 2009 als het huis nog maar op de lijst stond van de te beschermen gebouwen, was er een werkgroep die over de toekomst van het huis moest nadenken en al akkoorden had op een aantal punten
  • het was toen al duidelijk dat het huis geen commerciële bestemming zou krijgen
  • een jaar later werd dit nog eens bevestigd

Is deze werkgroep hier bij betrokken geweest?

Antwoord van schepen Deroo: hij herinnert zich niet meer dat er een werkgroep actief is geweest, evenmin het standpunt dat het huis niet voor commerciële doeleinden zou kunnen gebruikt worden.

-Zijn er naast de financiële ook nog andere motieven die hier een rol bij spelen, bv. de visie van het stadsbestuur op bouwkundig erfgoed?

Antwoord stadsbestuur: het financiële blijkt inderdaad de hoofdreden te zijn. Uit het stuntelig antwoord vernamen we ook dat het stadsbestuur momenteel geen visie op papier staan heeft voor wat betreft de toekomst van het bouwkundig erfgoed in onze stad.

-Wordt heel deze site te koop aangeboden, nl. naast het huis zelf, ook de binnentuin, de mouttoren, de huidige parking met de doorgangspoort en de gebouwen aan de linkerkant hiervan, de opslagruimte en de Loods? Is dat alles notarieel nauwkeurig te omschrijven, bv. de eigendom van ‘De Mazzel’ die blijkbaar onder de lokalen van de huidige archiefruimte doorloopt?

Antwoord stadsbestuur: alles wordt verkocht, met uitzondering van De Loods. Deze repetitieruimte zal via de poort en de parking vrij bereikbaar blijven.

-Zal de toekomstige eigenaar, binnen de beperkingen van de beschermingsmaatregelen, voor de rest alle vrijheid krijgen?

Antwoord stadsbestuur:  ja

-Mogen we in de toekomst de verkoop van nog andere zaken verwachten om geld in het laatje te krijgen?

Antwoord stadsbestuur: dit is nu niet aan de orde; ook na enig aandringen, wilde men hier niet verder op in gaan.