Torhout fietsende stad?

07 Mei 2018

Torhout fietsende stad?

Fietsende stad zonder ruimte voor fietsers.

De keuze om niet te kiezen voor een autovrije markt werd al vóór het aanstellen van een  ontwerpbureau en het participatietraject door het stadsbestuur naar voor geschoven. We willen hier nadrukkelijk meegeven dat deze visie van de meerderheid niet strookt met deze van Groen Torhout. We trappen een open deur in door te zeggen dat Groen Torhout resoluut kiest voor een duurzame aanpak, waar we opteren voor een autovrije markt en het implementeren van het STOP-principe. Op die manier krijgt Torhout een verkeersveilig, groene, middenstandsvriendelijke en gezellige stadskern.  De weginrichting in het centrum moet de voetgangers en fietsers op de eerste plaats zetten en de automobilist dient zich hier bewust van te zijn.

Uit het masterplan blijkt dat Torhout een fietsvriendelijk stadscentrum wil creëren. Torhout profileert zich ook steeds meer als fietsende stad. Wij wensen dan ook dat dit nadrukkelijk wordt vertaald in de mobiliteitskeuze bij de stadskernvernieuwing!

In het masterplan omtrent de mobiliteit zien we echter drie scenario’s voorgeschoteld vanuit het standpunt van de auto. De zwakke weggebruiker wordt niet als uitgangspunt genomen. Volgens het STOP-principe moet in eerste instantie gekeken worden waar bijvoorbeeld voetpaden breder moeten voor wandelaars, ouders met buggy’s en rolstoelgebruikers. Vervolgens moet men kijken of fietsers in beide richting toegang kunnen verkrijgen en pas daarna is het de buurt aan het openbaar vervoer en (koning) auto!

Het STOP principe –waarvan sprake in het mobiliteitsplan en onlangs ondertekend SAVE-charter - wordt op die manier onvoldoende geïmplementeerd. Een gemiste kans op duurzame mobiliteit. Groen Torhout wil volop inzetten op een centrum waar de auto te gast is. De auto neemt in het masterplan nog steeds een zeer prominente rol in. Het oneigenlijk verkeer in ons centrum wordt onvoldoende ontmoedigd.  We missen op die manier de ambitie van het bestuur om de autodruk in het centrum te verminderen.

De aanwezigheid van de auto heeft immers een grote impact op de leefbaarheid van onze buurten. Door in te zetten op stappen en trappen, door straten door te knippen, door buurten autoluw en autovrij te maken, winnen we publieke ruimte terug voor ontmoetingen en creëren we buurten waar kinderen opnieuw op straat kunnen spelen.[1]

Groen Torhout is sowieso van mening dat er een extra mobiliteitsstudie en bijhorende  proefopstelling moet komen om de impact van de keuze die heden op tafel liggen te onderzoeken en bij te sturen. We herhalen hiervoor dan ook graag de woorden van onze waarnemend burgemeester van in de Weekbode (19 januari 2018):  “Nu we zo’n gigantisch project als de stadskernvernieuwing willen realiseren, mogen we geen fouten maken waar we later spijt van zouden krijgen”.

 

[1] Bron: visie CD&V: automobiliteit naar duurzame mobiliteit (www.cdenv.be/standpunten/van-automobiliteit-naar-duurzame-mobiliteit)