Sociaal woonbestand in Torhout

03 Mei 2021

Sociaal woonbestand in Torhout

Pak de lange wachttijden voor sociale woningen aan.

In het licht van het bouwen van meer sociale huurwoningen is dit voor ons een goede zaak. De stad is het eigen sociale huizenpatrimonium aan het overdragen - via allerlei transacties (soms ruil van gronden, soms verkoop) - aan de sociale huisvestingsmaatschappij. Dat is goed daar de Mandel de expertise en de middelen heeft om gronden en panden te ontwikkelen. Onze fractie ziet de meerwaarde van de grondruil in: de Mandel breekt de oude woningen af en neemt alle daarmee gepaard gaande kosten op zich en er komen 2 sociale huurwoningen extra bij (15 oude huurwoningen worden vervangen door 17 nieuwe). 

Torhout heeft het bindend sociaal objectief al bereikt en moet nu steeds een convenant aangaan om nog meer sociale woon - of huurprojecten te kunnen plaatsen. Dit project kan dan weer aangevraagd worden om gerealiseerd te worden, of maakt dit al deel uit van het huidige convenant?

Het lijkt me ook belangrijk om nu nog zoveel mogelijk projecten in stelling te brengen voor de SVK en SHM moeten opschalen (slechts 1 sociale huisvestingpartner per regio...). Toch enkele vragen aan het stadsbestuur:

  • wat is het nut nog om die 16m2 te ruilen of was deze constructie vooral nodig om de ruil op zich mogelijk te maken? 
  • heeft het nu afronden van deze ruil effect op onze lopend sociaal woonbeleidsconvenant? Want er staan verschillende projecten klaar, maar de invulling van onze 29 eenheden blijft wat aanmodderen. Graag verduidelijking of deze grondruil en de eraan vasthangende bouw van 17 huurwoningen nog is meegerekend in de huidige 29 eenheden. Is er al zicht ondertussen op definitieve toewijzing van de 29 te bouwen sociale huurwoningen zodat het lopend convenant kan worden opgebruikt? 
  • op de site van ‘wonenvlaanderen’ staat vermeld dat als een stad het aantal vastgelegde eenheden sociale woningen volgens het convenant heeft bereikt, de stad een nieuw convenant kan aanvragen (  Een gemeente kan slechts 1 sociaal woonbeleidsconvenant tegelijk sluiten. Een convenant loopt af als de geldigheidsduur verstrijkt of als het contingent (woningaantal)  is opgebruikt. Als het contingent opgebruikt is, kan de gemeente een nieuw convenant sluiten. Zij hoeft niet te wachten totdat de geldigheidsduur van het huidige convenant is afgelopen). Ons huidige convenant loopt tot 2023. Enkel de projecten met een schetsontwerp en erkende opname in het projectportaal tellen mee.  Wat is de stand van zaken?
  • Want niets staat ons als stad in de weg om vervolgens een nieuw sociaal woonbeleidsconvenant aan te vragen. We weten allemaal dat de wachtlijsten voor sociale huurwoningen in onze stad heel hoog zijn. Zal onze stad opnieuw een sociaal woonbeleidsconvenant afsluiten zodra het contingent van dit lopend convenant is opgebruikt en de datum van 2023 nog niet verstreken is?

Ruben Vangheluwe