Onze visie site Thor

18 September 2021

Onze visie site Thor

Als er één site is die werkelijk heel veel potentieel heeft, dan is het site Thor. De meest optimale ontwikkeling van deze site voor de Torhoutse burger heeft naar onze mening het meest kans op slagen als dit domein in handen is van de lokale overheid.

Eerst en vooral moet duidelijk gezegd dat deze aankoop ook voor ons een volmondige ‘ja’ krijgt. Als er één site is die werkelijk heel veel potentieel heeft, dan is het site Thor. De meest optimale ontwikkeling van deze site voor de Torhoutse burger heeft naar onze mening het meest kans op slagen als dit domein in handen is van de lokale overheid.

Het blijft voor ons heel belangrijk dat elke ontwikkeling afgewogen moet worden tegen de door de ontwikkeling gecreëerde verkeersdruk. Voor ons geldt bij stadsontwikkeling steeds de leuze : ‘Eerst het verkeer, dan pas de bouwheer’. Uit de plan – MER studie die is gebeurd (in 2018) bleek dat een verhouding van 70% kleinschalige groothandel (retail) en 30% wonen heel veel verkeersdrukte met zich mee zou brengen in de buurt. Al in 2018 hebben we dan ook gesteld dat wij tegen deze invulling zijn.

In 2017 is er een princiepsovereenkomst tussen het lokaal bestuur Torhout en de Vives – hogeschool om samen een nieuw zwembad te bouwen. Ons lijkt het evident dat het nieuwe zwembad op de site Thor komt. In de bouwmeesterscan (een scan gevraagd door het lokaal bestuur Torhout) is een voorbeeldinrichtingsplan van de site opgemaakt waarin het zwembad in de site Thor ingetekend staat. Wij gaan er dan ook van uit dat het huidig bestuur het nieuwe zwembad op site Thor wil inplanten. Tot daar hebben we dezelfde visie. In onderstaand plan (uit de bouwmeesterscan gehaald) staan er volgens onze visie te veel retailzaken, zij het wel niet zoveel als in de visie van de N-VA, die de ganse site vol wou/wil zetten met kleinschalige groothandel. Wij vinden dat we juist nog meer moeten inzetten op het behoud van ons bestaand winkelapparaat; eerst dat nog versterken (lees: de leegstand helemaal wegwerken) alvorens aan grotere retail te beginnen… 

De sportraad heeft ook haar visie op de ontwikkeling van site Thor gegeven bij de verkiezingen in 2018, uiteraard wil men meer sportaccommodatie. Maar, door het op termijn verdwijnen van de loods van huize Bekaert, waren er toen ook verschillende culturele verenigingen die een podiumkunstenhuis vroegen, een plek waar er geoefend kan worden, decors kunnen gebouwd en gestald worden, theateruitvoeringen en kunsttentoonstellingen van enige omvang kunnen vertoond en getoond worden, maar evenzo een plek waar muziekverenigingen en beginnende bands kunnen repeteren. Dit alles combineren en de mogelijkheden onderzoeken om verschillende functies te combineren is voor ons als partij het minimum bij het opstellen van een masterplan voor site Thor.

Wij onderschrijven een ontwikkelingsvisie van deze site waar 1) een nieuw zwembad, 2) een podiumkunstenhuis, 3) (nieuwe) vormen van sportaccommodatie (bv. padel, spikeball, …) en 4) woongelegenheden en/of kleine handelszaken (indien nog plaats) ingepland kunnen worden.

Wij willen minstens alvast 1 retail minder en een podiumkunstenhuis in de plaats. Wij willen vervolgens ook dat bijkomende sportinfrastructuur op deze site bekeken wordt, omdat deze site vlakbij de bestaande sportinfrastructuur ligt. Is er dan nog plaats over, dan kunnen er woningen of winkels komen.

De site rond het huidige zwembad moet volgens onze visie op termijn omgevormd worden tot een heus jeugdontmoetingsdomein (een ‘JOD’), een plek voor en door jongeren, met een multifunctioneel gebouw waar kleine fuiven kunnen gegeven worden, jeugdactiviteiten door kunnen gaan en ook het jeugdhuis onderdak vindt. Een plek waar er ook wat groen is waarin onze jongeren kunnen vertoeven. Wij, van Groen, zien op de site van het oude zwembad echte mogelijkheden voor een ‘JOD’. Het ‘JOD’ – idee komt trouwens van Jong Groen Torhout. Zij stelden het jeugdontmoetingsdomein al voor tijdens het jongerendebat bij de verkiezingen van 2018! En het idee blijft staan als een huis!

De ontwikkelingsvisie die wij voorstaan, is niet heilig. We vinden het uiterst belangrijk dat er een degelijk participatietraject doorlopen wordt zodat de Torhoutenaren samen een gedragen invulling van deze strategische site kunnen verwezenlijken, met inspraak van zowel individuele burgers, als van adviesraden. En mocht onze visie dan sterk bewaarheid worden, dan zouden wij natuurlijk heel erg tevreden zijn!