Eindelijk ook een schoolstraat voor Don Bosco

21 Oktober 2019

Eindelijk ook een schoolstraat voor Don Bosco

We zijn blij dat de schoolstraat in Don Bosco gerealiseerd wordt

Al van bij de invoering van de zoen-en vroemzones waren wij zelf de pleitbezorger om op deze locatie te kiezen voor een schoolstraat. Bovendien vernemen we dat het mogelijk is dat er een fietsstraat komt tussen de Tarwestraat en de Pastoriestraat tot aan het Don Boscoplein. We duimen..

Op bovenstaand plannetje staat een nieuwe zoen- en vroemzone op de parking nabij de kerk, op de plaats waar nu de textielcontainers en de glasbollen staan. Hierbij hebben wij toch enkele bedenkingen:

  • Is er echt een  nood aan deze zone? of volstaat de huidige parkeercapaciteit in de omgeving?
  • Is de zone op de parking wel vlot genoeg bereikbaar zodat vlot op en af rijden mogelijk is. Dit is een zone voor zeer kort parkeren.
  • Komt er gewijzigde verkeercirculatie in het eerste deel van de pastoriestraat om een vlotte doorstroming te verzekeren en het verkeer zoveel mogelijk via de Revinzestraat te sturen?

Bertrand Vander Donckt