Schaduwplekken

26 Juni 2018

Schaduwplekken

huidkanker staat voor 50% van alle nieuwe jaarlijkse gevallen van kanker in België!

De Stichting tegen Kanker roept de steden en gemeenten op om werk te maken van schaduwrijke speelplekken voor kinderen om hen zo meer te beschermen tegen huidkanker. We hebben in Torhout veel mooie speelpleinen, maar velen hebben weinig schaduwplekken... Onze vraag om meer werk te maken van schaduwplekken op onze speelpleinen zal meegenomen worden. We hebben enkele voorstellen gedaan om op korte termijn schaduwplekken te voorzien, zoals bijvoorbeeld het installeren van schaduwdoeken op die speelpleinen waar er weinig bomen staan. Een andere, aangenamere oplossing kan de 'klimopboom' zijn