Reactie op het jaarverslag van de woonwinkel

01 Juni 2021

Reactie op het jaarverslag van de woonwinkel

Het valt op dat in Torhout erg veel vragen komen rond sociale huisvesting, sociaal kopen en lenen, huursubsidies, huurwaarborglening,...

Er is al behoorlijk werk geleverd door de woonwinkel, dat kunnen we beamen. Toch hebben we ook enkele vragen omdat deze materie niet zo vaak naar de gemeenteraad komt . Wat er gebeurt en kan gebeuren inzake social woonbeleid in Torhout mag gerust vaker naar buiten gebracht worden. 

  • Er stond in het jaar verslag te lezen: "Om het aanbod betaalbaar wonen te verhogen, lanceerde de Vlaamse regering een projectoproep SVK Pro. Dit is een samenwerkingsprocedure tussen private ontwikkelaars en het SVK om privateinitiatiefnemers te stimuleren om woningen te bouwen. SVK Sovekans maakte een woonbehoeftebepaling op voor de gemeenten Beernem, Damme, Oostkamp en Zedelgem en tekende uiteindelijk voor maximum 20 woongelegenheden per gemeente in." Is er ook dergelijk initiatief lopende met het sociale verhuurkantoor Jogi voor Torhout? Volgens de schepen is dit nu niet het geval, maar zal in de toekomst zeker ingetekend worden hierop als de kans zich opnieuw voordoet.
  • De hervorming van de conformiteitsattesten werpt vruchten af, wat goed is, we zien dit al terug in de cijfers. Het is uitermate belangrijk voor het wooncomfort van de mensen dat we hier blijvende aandacht op vestigen.
  • De campagne 'thuis in de toekomst' is een campagne van de vlaamse overheid die de burgers moest bevragen over hun wensen ivm woonbeleid in de toekomst. Werd hiervoor een steekproef uitgenodigd tot deelname of hoe werden mensen gestimuleerd dit in te vullen? Dergelijke campagnes zijn vaak duur en het is jammer te lezen dat het onbruikbaar is door te weinig deelname. De site is nu nog actief om in te vullen, is er dan hoop om daar later toch nog iets mee te doen? https://www.thuisindetoekomst.be/.  
  • Wanneer zal de infosessie voor eigenaars-verhuurders rond de nieuwe voorwaarden doorgaan? Die is al verschillende keren verzet wegens corona, maar zal volgens de schepen wellicht dit najaar. 
  • Er is sprake van mondelinge afspraken met het vredegerecht en deurwaarders in een voortraject voor preventie van uithuiszetting. Wat zijn de plannen hieromtrent in de toekomst? Worden deze afspraken ook geofficialiseerd op papier in een samenwerkingsovereenkomst? Mensen met een risico op uithuiszetting verliezen vaak nog extra veel kostbare centen via gerechtskosten en deurwaarderskosten. Het is dan ook terecht dat hier een prioriteit van wordt gemaakt. Een pluim voor het sociaal huis die hier op individueel niveau inderdaad een belangrijke rol speelt.  CAW N-WVL neemt hierin de regierol op zich voor onze regio, wat is de stand van zaken? 
  • We zijn tevreden dat de meerjarenplanning is bijgesteld, uit vergelijkend onderzoek blijkt inderdaad dat er sprake was van een onderbemanning, meer mensen met kennis vraagt meer centen, we begrijpen de verhoging van het budget dan ook. Zal het budget voldoende zijn voor de komende jaren? 
  • Het valt op dat in Torhout erg veel vragen komen rond sociale huisvesting, sociaal kopen en lenen, huursubsidies, huurwaarborglening,... in vergelijking met de andere gemeenten. Wellicht heeft dit ook te maken met de goede werking van de loketfunctie in onze stad, maar toch is er duidelijk een erg grote vraag, de wachtlijsten zijn heel erg lang, er is dus een tekort aan sociale (huur)woningen. Daarnaast is het focussen op de degelijkheid van de huisvesting alsook de huurprijzen een blijvend aandachtspunt.  

Tenslotte willen we hier al meegeven dat we tevreden zijn met de aanpassing van het lokaal toewijzingsbeleid. De lokale verankering meer gewicht geven zal ervoor zorgen dat Torhoutenaren mogelijks sneller een toewijzing krijgen. 

Ruben Vangheluwe