Participatie reglement

28 Januari 2020

Participatie reglement

Een groeiende groep burgers wil medezeggenschap over beleidskeuzes

Vorig jaar las ik een artikel in de krant volgende woorden van een burgemeester van een niet nader te noemen Oost-Vlaamse gemeente: “burgers krijgen om de zes jaar de kans om hun gedacht te zeggen.” En bijgevolg was er geen sprake van spreekrecht op de gemeenteraad. Dit lijkt ons nochtans een duidelijke vorm van participatie: het brengt de burger dichter bij het beleid. Lokale overheden hebben de taak om op zoek te gaan naar nieuwe formules om democratie vorm te geven. Participatie is niet meer beperkt tot het aftoetsen van beleidsbeslissingen en zoeken naar draagvlak  voor reeds uitgestippeld beleid. Een groeiende groep burgers wil medezeggenschap over beleidskeuzes en wil beleid mee vormgeven én uitvoeren.

In Torhout zijn er de afgelopen  jaren stappen vooruit gezet qua participatie. We moeten deze ingeslagen weg verder zetten en dat kan onder andere met spreekrecht op de gemeenteraad. We zijn dan ook verheugd dat ons amendement van vorig jaar rond spreekrecht voor burgers gehoor heeft gekregen. Mits een goed kader zoals meegegeven in het participatiereglement  zal het zeker de representatieve democratie, waarbij de burgers elke zes jaar de kans krijgen om zijn gedacht te zeggen zeker niet uithollen maar versterken!

Participatiereglement