Opmaak masterplan Wijnendale

01 Juni 2021

Opmaak masterplan Wijnendale

 We missen visie bij het stadsbestuur omtrent verdere ontwikkeling in Wijnendale.

Er was een omgevingsvurgunning aangevraagd voor wegeniswerken ter hoogte van de Steenstraat 111 in Wijnendale. Deze wordt door het stadsbestuur geweigerd. 

We gaan volledig akkoord met de motivering omtrent de weigering. We moeten sowieso zeer omzichtig omspringen met de goedkeuring van de omgevingsvergunningen en de bijhorende wegenissen en dit zeker in Wijnendale. Ik verwijs hier graag ook nog eens naar het advies van onze Groenfractie met betrekking tot bouwmeesterscan.

We ondersteunen het advies van een voorlopige uitbreidingsstop in Wijnendale met het oog op het opstellen van het Masterplan.  Volgens deze bouwmeesterscan kan het lokaal bestuur wel de keuze maken om vast te leggen dat er een ontwikkelingsstop komt in Wijnendale tot dat het Masterplan er is. Wij hebben dan ook in ons advies gevraagd om deze bouwmeesterscan als beleidsinstrument via een gemeenteraadsbesluit te laten goedkeuren. Zodat deze scan de basis vormt bij beslissingen inzake ruimtelijke ordening.


We steunen het bestuur in deze weigering, maar horen ook graag het breder plaatje en visie omtrent verdere ontwikkeling in Wijnendale gezien wij op geen enkele manier feedback hebben ontvangen op ons advies op de bouwmeesterscan? Is een voorlopige bouwspauze een optie tot dat het masterplan gefinaliseerd is, wij zijn alvast vragende partij? 

Maar bovenal vragen we duidelijkheid, voor zowel de bezorgde Wijndalenaar - (wat duidelijk bleek in de stuurgroep Masterplan) als voor de projectontwikkelaars.

Bertrand Vander Donckt 

Eindrapport bouwmeesterscan voor Torhout