Onderzoek woningen sociaal verhuurkantoor

21 Oktober 2019

Onderzoek woningen sociaal verhuurkantoor

Daarom vragen we dat de gemeente / stad actieve extra ondersteuning dient te geven

In de toekomst worden conformiteitsonderzoeken voorzien bij panden die al in gebruik genomen werden door het sociale verhuurkantoor. Wanneer deze panden ongeschikt/onbewoonbaar worden bevonden, wordt de huurders dan een andere woning toegewezen of begeleidt in het zoeken hiernaar? 

→ Indien niet zullen huurders bang zijn om tekortkomingen aan hun huis te melden en wordt huisjesmelken op die manier een stuk in de hand gewerkt. Bovendien is het een verantwoordelijkheid van het lokaal bestuur om in deze situaties een noodoplossing te voorzien desnoods via vb. een tijdelijk verblijf in één van de doorgangswoningen van het OCMW. Dit zou mee opgenomen moeten worden.

→ Op de participatieavonden legden uiteraard ook wij onze oren te luister. We merkten veel bezorgdheid rond het tekort aan betaalbaar wonen en sociale woningen. Sommigen opperden zelfs het idee dat het mogelijk zou moeten zijn om als eigenaar je huis 'sociaal te verhuren'. Het is duidelijk dat Jogi nog veel te weinig bekend is. Meer bekendheid zou tot veel meer beschikbare panden kunnen leiden. Zo zijn misschien veel ouderen in een serviceflat of in het WZC die nog een eigendom hebben die perfect sociaal verhuurd zou kunnen worden. Op die manier staat hun woning niet leeg en wordt het onderhouden, en heeft een ander gezin een betaalbare woning: win-win dus. 

Daarom vragen we dat de gemeente / stad actieve extra ondersteuning dient te geven zodat, in het geval dat het conformiteitsattest niet (meer) kan verleend worden, de huurders actief naar een andere conforme huurwoning worden toegeleid (personeel lokaal bestuur helpt de gedupeerde huurders dus actief!). Want we beseffen ook dat doorgangswoningen beperkt zijn in aantal, maar dat neemt niet weg dat we verwachten dat deze woningen, als ze niet in gebruik zijn, in afwachting van het vinden van een ander pand wél degelijk moeten gebruikt worden in precaire niet-gewenste situaties van huurders zodat de huisjesmelkers aangepakt kunnen worden. Ons inziens mogen er zelfs extra boetes volgen bij nalatigheid van de verhuurder om heel snel de nodige aanpassingen aan het pand in te zetten.