Onderwijscheques

23 Oktober 2023

Onderwijscheques

Dankzij Groen Torhout invoering onderwijscheques mogelijk.

Groen Torhout vraagt al geruime tijd om onderwijscheques in te voeren in Torhout. Ons eerste verzoek dateert al uit 2017, en het bleef toen in onderzoek. Later hoorden we dat het lokale bestuur niet echt enthousiast was over dit idee. Ze wezen erop dat brugfiguren er al waren om gezinnen in nood te helpen en situaties te detecteren. Dat is absoluut waar, en brugfiguren zijn van onschatbare waarde.

Maar er was nog een reden waarom ze terughoudend waren: het budget. Velen zouden in aanmerking komen voor onderwijscheques, wat een aanzienlijke hap uit het budget van de stad zou nemen.

We zijn nu echter verheugd om te zien dat het lokale bestuur zijn standpunt heeft herzien. Volgens het ontwerpbesluit zal het recht op onderwijscheques individueel worden bekeken via een sociaal en financieel onderzoek. Na goedkeuring door het (BCSD) Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (BCSD) ontvangt de aanvrager een beslissingsbrief, die ze aan de school moeten overhandigen om van deze ondersteuning gebruik te kunnen maken.

Onderwijscheques zijn een manier om korting te krijgen op de schoolkosten van je kind(eren). De cheques kunnen gebruikt worden om verplichte schoolkosten te betalen zoals: 

  • schoolreizen en uitstappen binnen de schooltijden
  • sportdagen en andere activiteiten binnen de schooltijden
  • verplichte aankoop van schoolboeken, werkmateriaal en turngerief van de school
  • sportdagen en andere activiteiten in schoolcontext
  • opvang en toezicht over de middag
  • schoolmaaltijden, drankjes en/of fruit

Tijdens een recent armoededebat werd opnieuw benadrukt dat mensen in armoede vaak niet op de hoogte zijn van de beschikbare ondersteuning. We vragen ons af hoe de invoering van onderwijscheques bekend zal worden gemaakt. Ook werd duidelijk dat het zich voortdurend moeten verantwoorden met documenten een grote drempel vormt voor mensen in armoede.

Onze fractie is van mening dat automatische toekenning van rechten structureel moet worden verankerd. Dit is de beste manier om ervoor te zorgen dat mensen daadwerkelijk gebruikmaken van hun rechten zonder stigmatisering.