Motie materniteit

27 Januari 2020

Motie materniteit

De gemeenteraad van Torhout keurde unaniem een motie goed voor het behoud van de Torhoutse materniteit.

We danken raadslid Pieter Billiet (CD&V) voor het initiatief. We zijn verheugd dat we de motie met onze Groenfractie sterker konden maken door volgende zaken mee op te nemen:

  • Bevallen is een basiszorg
  • Zorgnetwerken de mogelijkheid moeten hebben om zelf autonoom een gedegen zorgstrategische visie te ontwikkelen
  • Expliciete vraag aan de minister om de materniteit in Torhout open te houden