Echt investeren in een duurzame lokale economie

28 Maart 2018

De lokale economie beleeft moeilijke tijden in Torhout. De vele leegstaande panden getuigen niet van een levende stad.

Het is belangrijk handel & diensten in de kern zichtbaar te maken en te houden. Kernversterking als motor voor een lokale economie. Torhout kan hierin investeren door financiële steun te bieden aan starters of door het oprichten van een ondernemersloket: 1 locatie voor de vragen van elke Torhoutse ondernemer. Aanvullend kan door leegstandbelasting met 50% te verhogen, Stad Torhout de huurprijzen naar een werkelijke marktwaarde brengen. Tot slot stellen we een verordenend reglement voor dat alle panden die meer dan 1 jaar leegstaan automatisch in de pop-up-pool terecht doen komen.

Veel mogelijkheden, maar weinig initiatief. Cijfers tonen dat in 2015 slechts 1.17% van het exploitatiebudget naar lokale handel ging en er voor 0 euro geïnvesteerd werd! Ondertussen is er een projectcoördinator lokale economie. Hopelijk komen hiermee verdere efficiënte en grotere investeringen.