Leegstandsheffing op gebouwen en woningen - 2020-2025

18 December 2019

Leegstandsheffing op gebouwen en woningen - 2020-2025

Leegstand oogt niet, leegstand deugd niet

Onze vraag was vorig jaar om het bedrag jaarlijks te verhogen en één van onze programmapunten was om de leegstandsbelasting met 50% te verhogen, want wij willen die leegstand weg!

We vroegen om - naar analogie met 'Kortrijk zaait' - een serieus signaal te geven dat leegstand en verwaarlozing door de eigenaars zelf moet worden opgelost, zoniet dat men dan als eigenaar ervoor zal moeten betalen. Leegstand oogt niet, leegstand deugd niet.

We zijn dan ook tevreden te mogen vaststellen dat de prijzen gevoelig gestegen zijn van €990 naar €1200 buiten de kernshopping zone en tot € 2400 binnen de kernshoppingzone. Dat is maar goed ook, want leegstaande panden in het centrum willen we niet meer! We zijn eveneens tevreden dat ook de kamerleegstandsbelasting sterk gestegen is en dat er een extra belasting bij komt per gevelmeter (zij het wel pas van zodra je gevel langer dan 5 meter is) én dat de belasting vanaf het eerste jaar ingaat!

We vinden het een hele sterke stap vooruit, maar zouden als Groene fractie toch nog de uitzonderingen verminderd willen zien. Naar onze mening kan daar ook nog in verbeterd worden. We vinden ook dat de gevelbelasting vanaf de eerste meter zou moeten tellen.