Landbouw en onze portefeuille

22 Februari 2023

Landbouw en onze portefeuille

In 2018 waren in Torhout 131 landbouwbedrijven. Vooral veebedrijven met koeien, varkens en kippen. Er zijn dus heel wat teelten nodig voor mens en dier. Het klimaat evolueert naar warmere dagen, meer hittegolven en minder regendagen. Als er regen valt, zal die op korte tijd vallen. Daarnaast worden aan landbouwers steeds strengere maatregelen opgelegd omwille van de belasting op het milieu en het klimaat, bvb. rond mest en stikstof. Om economisch rendabel te blijven, voelen vele landbouwers zich echter genoodzaakt om steeds meer op te schalen.

Huidige situatie en aanpak bestuur

Het bestuur legde enkele waterbufferbekkens aan. Het heen en weer rijden naar bufferbekkens is echter niet altijd rendabel. Het bestuur ondersteunde ook 111 landbouwbedrijven met de nodige info om bezwaar in te dienen tegen de hen opgelegde stikstofmaatregelen.

Wat hebben we al voorgesteld?
  • Op de landbouwraad hebben we gepleit voor meer waterbekkens met financiële ondersteuning van initiatieven als ‘proeftuinen droogte’. Het bestuur plant nu een extra waterbufferbekken bij industriepark noord (100000m3).
  • We pleitten ook voor aanplantingen om winderosie tegen te gaan.
  • Bij de vorige verkiezingen hebben we gepleit voor een regelmatige boerenmarkt.

Onze voorstellen
  • We pleiten voor veel meer korte keten handel: de lokale landbouwer moet voor zijn product een eerlijke prijs krijgen zodat de continue druk om steeds meer te produceren afneemt.
  • Twee keer per jaar een boerenmarkt is onvoldoende. Lokale landbouwers moeten een plek kunnen krijgen op onze woensdagmarkt.
  • We pleiten voor minder, maar kwaliteitsvoller vlees Vlees waarvoor de landbouwer een eerlijke prijs krijgt.
  • Landbouwbedrijven moeten ondersteunt worden om hun bodem meer klimaatsveranderingsbestendig (weerbaar tegen erg droge en erg natte periodes) te maken door minder (diep) te ploegen. Hierdoor wapen je de bodem tegen watererosie en wordt vocht beter in de grond gehouden.
  • Torhout kan met zijn vele veeteeltbedrijven voorloper worden in het gebruik van mest om biogas te maken. Hiermee kan de boer bovendien extra inkomsten verwerven.

 

Guy Brinckman