Energie en klimaatpact in Torhout

21 Oktober 2021

Energie en klimaatpact in Torhout

Het ondertekenen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact kan Torhout 69.767,61 euro aan Vlaamse subsidies opleveren. Groen eist dat het extra budget ook echt geïnvesteerd wordt in klimaatmaatregelen zodat we eindelijk een versnelling hoger kunnen schakelen in Torhout.  

Begin juni keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Energie- en Klimaatpact goed. Het pact wil de Vlaamse steden en gemeenten ondersteunen om concrete doelstellingen te behalen en bouwt voort op initiatieven zoals het Burgemeestersconvenant 2030. Lokale besturen hebben immers een sleutelrol in handen voor het behalen van de gezamenlijke klimaatdoelstellingen.

Als lokaal bestuur dien je enkel de deadline van 29 oktober 2021 te halen voor het ondertekenen van het pact. Daarna is er automatisch recht op de financiële ondersteuning. Het betreft een trekkingsrecht met 50% cofinanciering: ze hanteren het “1 euro voor 1 euro”-principe. De financiële opvolging gebeurt op basis van informatie in de jaarrekening. ‘Deze kans mogen we absoluut niet laten liggen’, zo klinkt het bij Groen Torhout.

In totaal wordt er voor 2021 een subsidie van €24.324.010 voor klimaatacties van gemeenten voorzien. Iedere gemeente kan dus rekenen op financiële ondersteuning. ‘Voor Torhout bedraagt dit maar liefst 69.767,61 euro waarmee we concreet aan de slag kunnen gaan door acties uit te voeren die bijdragen aan één van de vier pijlers van het pact, zijnde: vergroening, energie, (deel)mobiliteit en ontharding.’, zo rekende Groen Torhout uit.

Inspiratie kan opgedaan worden bij Gemeente voor de Toekomst. Zij presenteren een kant- en klaar aanbod, waarmee gemeenten onmiddellijk aan de slag kunnen. ‘Een aantal doelstellingen binnen het meerjarenplan van het lokaal bestuur passen perfect binnen de vier pijlers.’, zo onderzochten de Groene gemeenteraadsleden,

Enkele voorbeelden:
4-1 Torhout beweegt veilig door voluit voor het STOP-principe te gaan
5-4 Torhout groent door zich te wapenen tegen de klimaatverandering
5-5 Torhout groent door minder energie te verbruiken
5-8 Torhout groent door zich duurzaam te verplaatsen
7-1 Torhout wijkt en buurt door burgers mee vorm te laten geven aan hun buurt.’

‘In het verleden hamerde de Groen-fractie al vaak op het groeperen van acties op vlak van duurzaamheid, omdat dit veel goedkoper is. Daar werd nooit op ingegaan. We vernamen deze namiddag dat het lokaal bestuur deze keer wel intekent. Dat stemt ons hoopvol. We sturen er dan ook op aan dat het extra budget dat dit oplevert, geïnvesteerd wordt in nog meer duurzame maatregelen. Het is immers budget dat sowieso al begroot werd voor klimaatmaatregelen. Zo kan Torhout met hetzelfde begrote budget een versnelling hoger schakelen in het klimaatbeleid, want dat is ons inziens dringend nodig!’ zo meent Groene fractieleider Bertrand Vander Donckt.