Hoe rustig slapen wanneer de regen valt?

08 November 2015

Hoe rustig slapen wanneer de regen valt?

Vele Torhoutenaren werden op 26 augustus opnieuw wakker met hun voeten in het water. Onze burgemeester zou, naar eigen zeggen, zelfs niet meer slapen als hij het water op zijn dakpannen hoort neervallen. Een blijvende oplossing is noodzakelijk. Groen Torhout klopt al jaren op die spijker.  

Oorzaken van de problemen zijn makkelijk te vinden. In 2013 was 18,7% van de Vlaamse oppervlakte bebouwd, in onze stad was dat toen al 24%. In die omstandigheden vindt het regenwater moeilijk zijn weg. Een aangepastwater-beheer kan de problemen verhelpen. Maar het Torhoutse stadsbestuur blijft al jaren in gebreke. Webegrijpen dat investeringen in deze budgettair moeilijke tijden niet eenvoudig zijn. Maar CD&V heeft al meer dan 30 jaar de kans gehad om hier stelselmatig in te investeren. Gedurende het 20 jaar durende burgemeesterschapvan Norbert De Cuyper is de Torhoutse bevolking met 12% toegenomen. De extra belasting van het rioleringsneten de toenemende bebouwing in Torhout was een cocktail waarvan de nuchtere toeschouwer de gevolgen konvoorspellen.

En de inwoners van Torhout zijn nuchtere toeschouwers. Dit bleek uit de enquête die in opdracht van de stad in dezomer van 2013 werd gehouden. De investeringen moeten prioritair gaan naar de veiligheid van de buurt en naarhet waterbeheer. Slechts 1 % van de stemmers vond dat er mocht bespaard worden op de aanpak van de wateroverlast.

In het meerjarenplan 2014-2019 gaat in 2015 €200.000 naar het waterbeheer. Maar in de budgettering voor dit jaar is daar nog maar de helft van terug te vinden. Het grootste bedrag van 1,4 miljoen euro is voorzien voor 2017. Investeringen worden dus op de lange baan geschoven. In 2014 en 2015 samen stroomde slechts 2% van het investeringsbudget naar de aanpak van de waterproblematiek. Als dit de cijfers zijn waarmee onze stad “prioritair” bedoelt…

Groen Torhout blijft dit dossier in de gaten houden. De tijd van studies en palaveren kan niet blijven duren. Torhout verdient nu een oplossing!