Groen werkt voor Torhout - De belangrijkste tussenkomsten en vragen in de gemeenteraad van de Groenen in 2018.

17 September 2018

De belangrijkste tussenkomsten en vragen in de gemeenteraad van de Groenen in 2018.

 • Amendement tot meer rechtstreekse participatie bij windmolenprojecten (januari 2017)
 • Tussenkomt omtrent 2de kunstgrasveld (winstcijfers + behoeftecijfers in evenwichtige verdeling) (januari 2017)
 • Vraag tot toetreding statiegeldalliantie (januari 2017)
 • Tussenkomst ESCO-sporthal (intergemeentelijke samenwerking) (februari 2018)
 • Motie bevordering van de rechtstreekse participatie van burgers bij de realisaties van windturbines / vraag tot winddecreet (februari 2018)
 • Vragen betreffende belasting op het verspreiden van niet-geadresseerd reclamedrukwerk – met nadruk op ecologisch doel (februari 2018)
 • Vraag: "Kan het lokaal bestuur de stickers ‘dieren in huis’ invoeren die aangeven hoeveel huisdieren de bewoners hebben? Via deze stickers zien de hulpdiensten bij brand of CO²-vergiftiging onmiddellijk hoeveel dieren mogelijks aanwezig zijn. (april 2018)
 • "In de gemeenteraad van februari kregen we de primeur te horen dat inwoners van de stad zullen kunnen investeren in zonnepanelen op het dak van het administratief centrum. Hiervoor zou samengewerkt worden met de burgercoöperatie Coopstroom. Waar blijft die mogellijkheid? (april 2018)
 • De mogelijke impact van het nieuwe ‘instrumentendecreet’ en het oprichten van een intergemeentelijke werkgroep ruimtelijke ordening (cf. De windgroep) - impact betonstop (april 2018)
 • project Curieuzeneuzen, een project i.v.m. het meten van luchtkwaliteit i.s.m. de Universiteit Antwerpen. Hij vraagt of dat het stadsbestuur dit mee kan ondersteunen, eventueel financieel. (april 2018)
 • Verhoging en de vernieuwing van de perrons in het station zijn een goede zaak. Maar waarom vernemen wij dit via de krant en wat met de vernieuwing van het stationsgebouw en de omgeving? (april 2018)
 • Voorstel: Herbruikbare bekers voor eindejaarsviering studenten (mei 2018)
 • Tussenkomst: de parking aan de achterkant van het station moet gezien worden als mogelijke randparking bij de stadskernvernieuwing. (mei 2018)
 • Bevestiging van de effectieve invoering van de huisdierstickers die in april gevraagd werden. (mei 2018)
 • Tusssenkomst toegankelijkheidsreglement Groenhove bos. (juni 2018)
 • Tevreden met de ondertekening charter Bij-Vriendelijke Gemeente. Hoe zal erop toegezien worden dat dit nageleefd wordt? (juni 2018)
 • Tussenkomst:  Budgetten voor fietsers moeten volgens hem ook effectief naar fietsers gaan. (juni 2018)
 • Vraag: Campagne 'Paraat voor de schoolstraat' (juni 2018)
 • Voorstel: Deelname van onze stad aan ‘de Week van de Duurzame Gemeente’ van 18 tot 25 september 2018 (juni 2018)
 • Herinnering voorstel 2017 tegen overdreven verkiezingsdrukwerk en borden. (juni 2018)
 • Voorstel: Voorzie schaduw in de stad en op speelpleinen en voorkom huidkanker. (juni 2018)

De integrale gemeenteraadsverslagen van 2018 zijn te vinden op:

https://www.torhout.be/agendaplusnotulen/overzicht/3698/gemeenteraad

Waar is het overzicht van de volledige legislatuur? Is dit openbaarheid van bestuur? Dat kan beter!

Meer tussenkomsten van Groen tijdens deze en voorgaande legislatuur vind je in de andere berichten op onze gemeenteraad pagina. Samen met de verslagen van de gemeenteraden van de vorige jaren uit ons eigen archief.