Groen werkt voor Torhout - De belangrijkste tussenkomsten en vragen in de gemeenteraad van de Groenen in 2016.

17 December 2016

Groen werkt voor Torhout - De belangrijkste tussenkomsten en vragen in de gemeenteraad van de Groenen in 2016.

De belangrijkste tussenkomsten en vragen in de gemeenteraad van de Groenen in 2016.

 • Vraag met betrekking tot ondertekenen ‘Charter Sterk Fietsbeleid’ (janari 2016)
 • Vraag met betrekking tot onveilig kruispunt Groenhovestraat-Ruddervoordestraat (januari 2016)
 • Tussenkomst Mober Moertjes en Herderstraat – STOP-principe (januari 2016)
 • Brieven naar burgers zijn zeer technisch en bijgevolg onleesbaar (januari 2016)
 • Tussenkomst omtrent kunstgrasveld Velodroom (februari 2016)
 • Tussenkomst fietsvriendelijkheid verkeerslichten Aartrijkestraat – Steenveldstraat (februari 2016)
 • Tussenkomst snelheidsremmers Sparappelstraat (februari 2016)
 • Openheid bestuur omtrent schepenambt de heer Blomme (februari 2016)
 • Tussenkomst ondertekening charter sterk fietsbeleid (maart 2016)
 • Vraag tot verbod op heliumballonnen (maart 2016)
 • Vraag omtrent en nood aan bijjkomende kinderopvang Don Bosco (maart 2016)
 • Vraag omtrent opvang asielzoekers ‘Hotel Aartrijke’ (constructieve communicatie met de buurt (maart 2016)
 • Tussenkomst bij goedkeuring trage wegen Groenhove (april 2016)
 • Amendement van Groen goedgekeurd om het STOP-principe mee te nemen in algemene regeling inzake reiskosten en dienstverplaatsingen  (april 2016)
 • Tussenkomst (en onthouding) nieuwe mobiliteitsplan (april 2016)
 • Vraag tot meer aandacht voor fietsers bij wegomleggingen (april 2016)
 • Tussenkomst prijsstijgingen huur accommodaties (mei 2016)
 • Tussenkomst tonnagebeperking –vraag tot controle (juni 2016)
 • Tussenkomst akoestische maatregelen kapel Ten Walle + vraag tot herwaardering kruidentuin (juni 2016)
 • Tussenkomst opmaak beheersplan Kerkhof Bruggestraat (juni 2016)
 • Vraag tot terugkoppeling burgemeestersconvenant naar de gemeenteraad (juni 2016)
 • Vraag m.b.t. verdwijning fietspunt  + basisaanbod fietsherstelling (oktober 2016)
 • Vraag m.b.t. veiligheid Groenhovebos bij stormweer (november 2016)
 • Tussenkomst omtrent gezamenlijk duurzaam energieplan (SEAP optie 2) voor de groep Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen (november 2016)
 • Vraag m.b.t. lokaal energieproductie: onderzoeken van de mogelijkheden voor warmtenetten, WKK, windmolens, biomassacentrales en warmwaterdistributie in KMO-zones.(november 2016)
 • Vraag m.b.t. nieuw vervoersplan NMBS (heeft bestuur in overleg getreden) (november 2016)
 • Vraag m.b.t. vuurwerk op oudejaar i.f.v. dierenwelzijn (december 2016)
 • Vraag m.b.t. infomarkt windmolenproject (december 2016)

 

En transparant als we zijn hierbij de verslagen van de bijhorende gemeenteraden. (Want niet meer beschikbaar bij stad Torhout)