Groen werkt voor Torhout - De belangrijkste tussenkomsten en vragen in de gemeenteraad van de Groenen in 2013.

17 December 2013

De belangrijkste tussenkomsten en vragen in de gemeenteraad van de Groenen in 2013.

 • Sport- en recreatiezone Bruggestraat neen stem t.v.v. natuur (januari 2013)
 • Fietspaden ruimen na sneeuw + voorstel aanpassen gemeentelijk politiereglement sneeuw ruimen (januari 2013)
 • Skatepark verplaatsen gedurende de werken stadskantoor (januari 2013)
 • Vraag m.b.t. opvolging wateroverlast (maart 2013)
 • Doorlopende straten (maart 2013)
 • Goedkeuring gemeentelijke begeleidingscommissie voor het lokale mobiliteitsbeleid- vraag tot betrekking actoren zoals fietsersbond (april 2013)
 • Voorstel kindergemeenteraad (juni 2013)
 • Vraag m.b.t. opvolging wateroverlast (maart 2013)
 • Gierzwaluwen Ten Walle (augustus 2013)
 • Fietsers in beide richtingen laten fietsen in de Spinneschoolstraat (september 2013)
 • "Doorwaadbaarheid" sportstadion/stadspark voor fietsers en wandelaars (september 2013)
 • Transparantie omtrent beleidsbeslissingen  (oktober 2013)
 • Vragen omtrent nieuw station en vraag nieuw mobiliteitsplan (oktober 2013) nota: mobiliteitsplan zou eind 2013 klaar zijn.
 • Vragen omtrent nieuw station (december 2013)