Groen Torhout wil het onderste uit de kan halen voor de stationsomgeving

12 Mei 2015

Voor Groen moet het algemeen mobiliteitsplan een vlotte toegang tot de stad mét een autovrije markt verzekeren, maar dan wel volgens het STOP-principe: eerst de stappers, dan de trappers, daarna het openbaar vervoer, en pas laatst komen de personenwagens. Ter herinnering: dit mobiliteitsbeleid is unaniem goedgekeurd voor de ganse stad Torhout. Wij verwachten  dan ook een uitvoering van deze afspraken.

De eerste plannen voor de herinrichting van de stationsomgeving zijn bekend. Eerst en vooral vinden we dit schitterend nieuws voor alle Torhoutenaren. Als je de gelegenheid krijgt om zo’n mooi project te realiseren met financiële steun en know‑how van partners als de NMBS, de Lijn en Infrabel, dan moet je daarvan gebruik maken! Dit is een unieke kans voor Torhout en voor de mobiliteit en uitstraling van onze stad.

We wensen hierbij dan ook de meerderheid een pluim te geven voor hun bereidheid om hun schouders onder dit dossier te zetten. Ook wij hechten immers veel belang aan de heraanleg van de stationsomgeving. We zullen constructief meewerken aan dit project, met een positief kritische ingesteldheid, want meer dan men kan vermoeden is dit een sleutelproject voor de mobiliteit van onze stad.

Op basis van wat we hebben mogen vernemen via de media – waar de plannen werden bekendgemaakt nog voor ze in de gemeenteraad werden besproken! – heeft Groen Torhout volgende bedenkingen en verwachtingen opgelijst in afwachting van een grondig debat.

We vragen dan ook nog eens nadrukkelijk, ter herhaling van de vraag van Jos Bruynooghe op de gemeenteraad van augustus, om de gemeenteraadsleden tegelijkertijd met de pers in te lichten over beleidsmateries en zodoende enige beroepsethiek aan de dag te leggen.

1. Hoe past het financiële plaatje?

Stad Torhout kampt nu reeds met een enorm grote financiële schuld, veroorzaakt door het megalomane stadskantoor en de heraanleg van het stadspark. Een niet zo geslaagd project zal nog blijken… Temeer daar de recente bevolkingsenquête aantoonde dat de meeste bevraagden eigenlijk best tevreden waren over de bestaande dienstverlening…

Waar gaat Torhout die €3,2 miljoen halen? Opnieuw lenen en de schuldratio nog verhogen of andere projecten opschorten? Welke keuzes zullen gemaakt worden?

We verwachten een open en transparante visie hierrond waarbij de burgers mee kunnen beslissen, want het zijn tenslotte de burgers die alle schulden op zich zullen krijgen via gemeentebelastingen of verminderde dienstverlening…

2. Waarom worden deze plannen nu gecommuniceerd?

Het gaat hier over een plan voor 2017‑2018,  waar nog heel wat aan kan veranderen. Groen Torhout vraagt zich dan ook af waarom dit halfbakken plan nu al moest worden verkondigd? Is dit een hele vroege stunt in de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar? Of is het louter uit euforie omdat dit dossier eindelijk ‘op de rails staat’? In het laatste geval zijn we verheugd zo’n optimisme en enthousiasme te mogen vaststellen. Wij wensen dan zeker deel te nemen in dit enthousiasme en van dit project een écht pareltje te maken, als we enigszins in de mogelijkheid gesteld zijn om eraan mee te werken. Groen Torhout is absoluut vragende partij om de plannen verder concreet vorm te geven op een doordachte, duurzame en toekomstgerichte manier.

3. Inspraak- en overlegrondes gebaseerd op duidelijke informatie

Dit project is heel belangrijk, want het betreft het hartje van de binnenstad, waar vele burgers komen en gaan. Het gaat over een ader voor het openbaar vervoer! Deze plek moet voor ons een écht aangenaam, uitnodigend karakter krijgen en een ontmoetingscentrum worden dat het openbaar vervoer stimuleert!

Wij vinden dan ook dat de communicatie met de burger correct, oprecht en met de mogelijkheid tot echte inspraak moet gebeuren.

Met tevredenheid lezen we dat er inspraak en overleg zal plaatsvinden. We verwachten wel dat deze verder gaan dan enkel een inforonde voor de omwonenden, zoals in het verleden al vele malen is gebeurd. Informeren is een minimale wettelijke verplichting, mensen laten participeren en meebeslissen is vooruitstrevend deftig beleid voeren. In dit heel belangrijke dossier vinden wij dit een echte must!

Er verschenen twee plannen in De Weekbode, die niet geheel met elkaar overeenstemmen. Dit zorgt voor verwarring. We begrijpen natuurlijk dat het nog maar om schetsen gaat en er dus verschillende mogelijke uitwerkingen zijn. Toch is het belangrijk om dit heel duidelijk te stellen naar de bevolking toe en liefst, nu ‘a’ gezegd is, zo snel mogelijk ‘b’ te zeggen.

Wij vragen ook snel inzage in de officiële documenten om geïnformeerd constructief te kunnen meewerken aan de verdere uitwerking. Elke burger die interesse heeft voor de plannen van dit schitterende initiatief, moet de mogelijkheid tot inzage hebben.

4. Het mobiliteitsvraagstuk

Er komt een busstrook, waar ook auto’s zullen mogen op- en aanrijden. Er zijn verschillende verbindingswegen te zien op de plannen.  Hoe zal het verkeer geregeld worden? Graag duidelijkheid hierrond.

Er komt een rotonde ter hoogte van de Tuinstraat, tussen viaduct en kruispunt Ruddervoordestraat-Zwevezelestraat. Is dit een schets qua inplanting of is afdoende onderzocht of een rotonde daar vlot te verwezenlijken is? Wat zal de impact zijn voor de inwoners van de Tuinstraat en aanpalende straten aan de oostkant? Heeft men enig idee hoeveel verkeer daar nu reeds voorbijkomt, m.a.w. zijn er tellingen verricht om dit exact te meten?

Is er bovendien rekening gehouden met het ruimere mobiliteitsvraagstuk? Iedere inwoner weet dat het kruispunt Ruddervoordestraat- Zwevezelestraat nu al heel druk is. Wat als daar straks nog verkeer bijkomt van de toekomstige woonwijken ‘de Moertjes’ en ‘de Bollestraat’? Passen de grootse en veelbelovende projecten in Torhout wel binnen een algemeen mobiliteitsplan? Dit is een heel belangrijke vraag, als we niet willen dat de hele stad dichtslibt, eens al die mooie, maar van elkaar losstaande projecten gerealiseerd zijn. Graag achteraf geen nare, onoplosbare verkeersproblemen, te wijten aan een ondoordachte aanpak.  In dit dossier van de heraanleg van de stationsomgeving moet dus absoluut rekening gehouden worden met de geplande nieuwe wijken ‘de Moertjes’ en ‘de Bollestraat’.

Hierbij aansluitend lezen we dat er rond het nieuwe station 700 fietsplaatsen voorzien zullen zijn. Dit lijkt een grote vooruitgang ten behoeve van de fietsers, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er dan slechts 100 nieuwe plaatsen bijkomen. Groen vindt dit veel te weinig voor een onderwijsstad van onze omvang! Wij willen een veel ambitieuzere houding ten aanzien van niet gemotoriseerd verkeer en willen daar zeker aan meewerken! De autoparking – die nu al groot genoeg is – zal ook vergroot worden met een 100-tal bijkomende parkeerplaatsen. Koning auto blijft dus regeren! Wij verwachten hier een toekomstgerichte houding, geen stand-still.

Groen Torhout vraagt op de parkeerplaats ‘containerpark’ parkeerplaatsen te voorzien voor autodelen en oplaadpunten voor elektrische auto’s. Er moeten meer (veel meer) fietsstallingplaatsen komen en oplaadpunten voor elektrische fietsen (toekomstgericht!!). Voor onze studentenstad mag het fietsaandeel naar onze mening naar 1400 gaan i.p.v. 700! Hoe meer plaats voor stappers, trappers en openbaar vervoer, hoe liever. Koning auto mag voor ons verwezen worden naar de rand, ons centrum is al niet groot en als mensen in andere steden zonder morren makkelijk 500 meter verder hun wagen kunnen plaatsen, dan moet dat hier ook kunnen!

De tunnel die het centrum met Torhout-Oost verbindt, is een enorm pluspunt. Wij vinden dit fantastisch, daar wij een deftige ondertunneling voor stappers en trappers ook als kernpunt bij een nieuwe stationsontwikkeling zagen. Wij zijn dan ook helemaal voor!

De keuze voor brede trappen en liften vinden we goed, maar we zijn ook vragende partij om ervoor te zorgen dat er ook schuine hellingen met een correcte hellingsgraad voorzien worden voor mensen in een rolstoel. Iedereen inclusief! Een bekende slogan uit het verleden…

De ruime wachtzaal met buffet en de ruime toegankelijkheid vinden wij ook welkome, toekomstgerichte aanpassingen. Voor een eerlijke inplanting willen wij er wel op wijzen dat er afspraken moeten komen met de andere handelaars in het stadscentrum, zodat die dit nieuwe project ook positief kunnen verwelkomen.

We zijn blij dat dit plan er is, dat het niet te nemen of te laten is en willen via deze weg laten weten dat we met Groen Torhout klaar staan om dit schitterende initiatief verder vorm te geven.