Groen Torhout wil alle opties open houden voor het belastinggebouw

01 Maart 2022

Welke kansen zien jullie voor het gebouw op korte of lange termijn? Daarom startten we ook een petitie waarop jij als Torhoutenaar kan aangeven of je wil dat 1) alle opties onderzocht worden en 2) dat verenigingen en Torhoutenaren die dat willen de kans krijgen hierover hun mening te geven. Onze petitie vind je onderaan het artikel.

Groen Torhout keurde de aankoop van het belastinggebouw op de burg volmondig goed. Het pand is strategisch gelegen en bovendien was het een koopje. We zijn echter niet te vinden voor de overhaaste beslissing om het pand meteen te slopen.

Groen Torhout vroeg het bestuur al meermaals om een langetermijnvisie qua patrimonium (het geheel aan gebouwen in handen van de stad). De stad kocht deze legislatuur al verschillende strategische sites aan (site Pollet, site Thor, site d’Aussy, het belastinggebouw nu, …). Maar welke invulling komt er?

Orkesten, koren, bands, toneelverenigingen, jeugdverenigingen, het cultureel centrum, de muziekacademie, enzovoort…: allemaal zijn ze op zoek naar ruimte of barsten ze bijna letterlijk uit hun voegen. Al jaren blijven zij met hun vragen in de kou staan. Velen denken dat het gebouw in zeer slechte staat is en vinden de gevel lelijk. Maar hoewel erwat kosten zijn aan het gebouw, blijken die bij nalezen van het ‘staat van goed’ verrassend mee te vallen. De schatter van het gebouw schrijft zelfs letterlijk dat ‘het gebouw zeker nog een tweede leven kan krijgen en in verrassend goede staat is, ondanks het feit dat het al twee jaar opgesloten staat’.

Verschillende zaken zijn al aangepast (vernieuwing sanitair, omschakeling van stookolie op gas…), andere noodzakelijke renovaties zouden volgens de schatter vrij eenvoudig kunnen gebeuren. Verduurzaming van dit gebouw kan bovendien stap voor stap en we kunnen al een redelijk renovatiebudget voorzien vooraleer we aan de vraagprijs zouden komen. De vraagprijs bedroeg namelijk €1.250.000 en de stad betaalde er slechts €730.000 voor. Wie graag de details over de staat van het gebouw wil lezen, kan hiervoor terecht in het stadskantoor.

Het lokaal bestuur wil het gebouw slopen om een doorgang te maken naar het park van site d’Aussy. Een doorgang maken naar het achterliggende park is een fantastisch idee, maar daarvoor hoeft het gebouw niet volledig gesloopt te worden. Bovendien staan ook achter het gebouw nog enkele bijgebouwen die nu het zicht op het park zouden belemmeren en waarvan men nog niet zeker is of die weg mogen. Daarnaast mogen we niet vergeten dat ook de sloop van een dergelijk gebouw een serieuze kost met zich meebrengt. Kosten die uiteindelijk door de belastingbetaler, de Torhoutenaar, betaald worden. Het bestuur kan een mooie subsidie krijgen voor de slopingskosten, maar diezelfde subsidie kan even goed ingezet worden voor de renovatie van het gebouw! Een nieuw gebouw zetten - eender waar - van dezelfde omvang zal veel meer kosten.

Redenen genoeg dus om eens goed na te denken over alle mogelijkheden met dit gebouw en de grond. Onze fractie is van mening dat dit een fantastische locatie kan zijn voor een goed uitgebouwd ontmoetingscentrum met ruimte tot uitbreiding van onze sociale kruidenier, ‘de Kommisje’. Er is veel meer plaats, het gebouw is modulair in te delen via de aluminium panelen. Je kan de ruimtelijke schikking per verdiep aanpassen dus! Er is opslagplaats in de kelder (waarvan we weten dat die bij de huidige locatie van de Kommisje beperkt is). Er is een professionele keuken die gebruikt zou kunnen worden om verse producten zelf te verwerken of bvb. workshops aan te bieden rond gezonde voeding met de producten van de Kommisje. Bovendien is het erg centraal gelegen met een mogelijke doorgang naar het park. Een betere locatie voor een ontmoetingscentrum zullen we niet snel vinden! De huidige ruimtes voor ’t centrum en de Kommisje worden gehuurd. Waarom betalen voor ruimte als we er zelf ter beschikking hebben?


Een uitgebreider ontmoetingscentrum is zeker niet de enige mogelijkheid voor het gebouw. Naast onze vraag om alle opties te overwegen, vragen we het bestuur dan ook om hierover inspraak te geven aan verenigingen en Torhoutenaren. Wat willen jullie?

Welke kansen zien jullie voor het gebouw op korte of lange termijn? Daarom startten we ook een petitie waarop jij als Torhoutenaar kan aangeven of je wil dat 1) alle opties onderzocht worden en 2) dat verenigingen en Torhoutenaren die dat willen de kans krijgen hierover hun mening te geven. Onze petitie vind je hier.