Groen Torhout vraagt toetreding tot Statiegeldalliantie

29 Januari 2018

Groen Torhout vraagt toetreding tot Statiegeldalliantie

De fractie Sp.a/Groen, bij monde van Bertrand Vander Donckt wil dat Torhout zich, net als enkele andere Vlaamse gemeenten, aansluit bij de Statiegeldalliantie, die de regering ertoe wil aanzetten statiegeld in te voeren op alle petflessen en blikjes.

Torhout wordt net als andere gemeenten geconfronteerd met heel wat zwerfvuil langs de wegen. Allerlei acties worden in Torhout georganiseerd om de strijd tegen zwerfvuil aan te gaan. Denk maar aan de zwerfvuilmeters – en peters en het recente project ‘Mooimakers’.
Maar we stellen vast dat we blijven opruimen en het zwerfvuil blijft terugkomen.
Door sensibilisering alleen wordt een groot deel van de bevolking niet tot gedragsverandering aangezet.  Buurlanden bewijzen het: statiegeld helpt wel. Als statiegeld wordt geïnd op plastic flessen en drankblikjes, en alle andere plasticafval in de blauwe zak moet, zal Vlaanderen echt de recyclagekampioen worden.

Op dit moment zijn plastic flesjes en blikjes verantwoordelijk voor 40% van het zwerfvuil. Statiegeld is dan ook een extra oplossing voor zwerfafval, meer bescherming van het milieu en beter hergebruik van materialen. Bovendien zal Torhout – en daarmee ook de inwoners – veel euro’s sparen aan de opruimkosten van zwerfafval. Studies tonen namelijk aan dat statiegeld voor Vlaamse gemeenten jaarlijks een besparing van 20,1 miljoen euro kan opleveren.

Uit een enquête van Test-Aankoop blijkt dat de invoering van statiegeld breed gedragen is. 68 procent van de ondervraagden is voorstander  van statiegeld op plastic flessen en dat 64 procent ook statiegeld op blikjes wel ziet zitten. Mocht het systeem van statiegeld worden ingevoerd, dan blijkt 88 procent van de ondervraagden bereid om verpakkingen terug te brengen naar inzamelpunten, zoals de supermarkt.

Wij willen dan ook dat Torhout het voorbeeld van onder andere de KVLV , Testaankoop, Natuurpunt en andere gemeenten zoals Tielt volgt en zich aansluit bij de ‘Statiegeldalliantie’. Op die manier is het mogelijk om een gezamenlijk geluid voor statiegeld op blikjes en plastic flesjes te laten horen richting de Vlaamse regering. In 2018 beslist minister Schauvliege als bevoegd Vlaams minister immers over de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flessen.

De fractie Sp.a/Groen zal hier dan ook voor pleiten op de gemeenteraad van maandag 29 januari.