Federale steunmaatregelen voor burgers die financieel hard getroffen zijn door de coronacrisis.

25 September 2020

Federale steunmaatregelen voor burgers die financieel hard getroffen zijn door de coronacrisis.

Groen Torhout verwacht meer actie van het Sociaal Huis om de federale steunmaatregel bekend te maken bij de Torhoutenaar rond mogelijke steun aan burgers die financieel getroffen zijn door de coronacrisis.

Concreet gaat over het volgende:

De federale overheid heeft 125 miljoen euro ter beschikking gesteld van de OCMW’s om mensen te ondersteunen die door de coronacrisis in een moeilijke situatie zijn terechtgekomen, waaronder ook de zelfstandigen met onvoldoende reserves om deze periode te doorstaan.

Onze stad heeft € 106.933 aan federale subsidies toegewezen gekregen en bijkomend ook € 9.299 aan subsidies om extra personeelskosten te dragen voor de administratie horend bij de verwerking van de aanvragen. (bron: https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/verdeling-van-de-covid-19-bedragen-ocmw-koninklijk-besluit-van-3-juli-2020). Dit koninlijk besluit dateert al van 3 juli 2020 dus.

Bij het sociaal huis kunnen niet alleen mensen terecht die al langer financiële moeilijkheden hebben. Door dit extra pakket aan financiële steun kunnen alle mensen die inkomensverlies of extra kosten hebben omwille van de coronacrisis hulp vragen aan het Sociaal Huis. Indien uit het sociaal onderzoek blijkt dat ze hierdoor in financiële problemen komen, kunnen zij genieten van extra steun. Dat kunnen dus ook zelfstandigen zijn, flexijobbers, werkstudenten die plots hun studentenjob verloren of mensen die omwille van corona heel wat extra kosten hadden.

We vinden op de website van onze ‘stad Torhout’ niets terug over deze steunmaatregelen voor burgers die financieel getroffen zijn door de coronacrisis. Het Sociaal Huis communiceerde de afgelopen maanden een aantal keer de boodschap dat ze er zijn voor alle Torhoutenaren en dat iedereen op afspraak kan langsgaan om te bekijken of er hulp mogelijk is. Binnenkort zou er ook melding van gemaakt worden in Sparrensprokkels. Toch denken nog steeds veel mensen (vaak onterecht) dat zij hiervoor niet in aanmerking zullen komen. Velen spreken hun laatste reserves aan of gaan hier en daar een lening aan. Extra communicatie over deze specifieke steunmaatregelen is dan ook broodnodig, en dit verschillende malen en via verschillende kanalen. Deze steun kan er mee voor zorgen dat burgers die nu mogelijks hun spaargelden gebruiken of belangrijke aankopen uitstellen of facturen niet kunnen betalen en daardoor mogelijks schuldinteresten enzovoort dienen te betalen, of de nodige gezondheidszorg uitstellen, kunnen geholpen worden met dit beschikbare geld.

Wij, Groen Torhout, vragen dat het lokaal bestuur hier meer werk van maakt. Andere steden en gemeenten doen het ons al voor via duidelijke websites en zelfs reportages op focus wtv (zie onder de tekst). De tijd dringt, want deze federale subsidies zijn slechts beschikbaar tot eind dit jaar. Diezelfde burgers die nu hun uiterste best doen de eindjes aan elkaar te knopen met vakantiegeld, spaargeld of leningen, vallen misschien straks uit de boot.

Als de middelen niet worden aangewend, vloeien ze terug naar de federale overheid. Als dit in grote mate gebeurt omdat steden en gemeenten nalaten om dit kenbaar te maken aan de burger, zou mogelijks verkeerdelijk de indruk kunnen worden gewekt dat de middelen niet nodig zijn… Terwijl het water mogelijks veel burgers aan de lippen staat, maar diezelfde burgers gewoon niet op de hoogte waren van deze middelen…

Daarom zullen wij dit punt ook in artikel 13 brengen op de gemeenteraad van maandag 28 september om bij hoogdringendheid hier werk van te maken.

Om aan te geven dat een pak andere steden en gemeenten wél duidelijk communiceren, vind je een greep uit de verschillende steden en gemeenten die dit wél duidelijk communiceren:

Zedelgem, Hooglede, Zuienkerke, Ledegem, Wielsbeke, Lendelede, Oostende,…

Groen Torhout

 

Covid-19 folder maatschappelijke hulpmogelijkheden