Groen Torhout hekelt gebrekkig klimaatbeleid stad

16 December 2015

Groen Torhout hekelt gebrekkig klimaatbeleid stad

Jaar na jaar kunnen we uitgebreid het goede nieuws lezen in de krant: de stad Torhout, i.s.m. de Gezinsbond, plant jonge nieuwe geboortebomen. Een prachtig initiatief, leve de bomen in Torhout. Zou je toch denken.  

Wat minder uitdrukkelijk in de krant komt, is het kappen van oude, waardevolle bomen.

Onder het mom van allerhande redenen, verdwenen er de voorbije jaren letterlijk vele tientallen exemplaren. Denk maar aan het oude stadspark, het Ravenhofpark, het Groenhovebos.

Opnieuw worden nu 10 waardevolle volwassen beuken bedreigd in de Baarsstraat, Wijnendale.

Dat ze waardevol zijn, valt niet te betwijfelen, ze staan vermeld in de inventaris van het Torhouts  erfgoed, als restant van een dreef van het bos van het kasteel d’ Aertrycke. Tot voor de fusie van Wijnendale met Torhout, heette de straat zelfs Beukenstraat.

Het staat nu al vast dat die korte dreef wordt verminkt: op 3 december ll. gaf het schepencollege een kapvergunning voor 3 beuken. Het stukje grond waar ze  groeien, werd  bouwgrond, is verkaveld en straks komen er 2 woningen. Vijf andere exemplaren staan op gemeentelijke grond en zijn voorlopig gered. De vraag is natuurlijk: voor hoe lang?

Wij hebben niets tegen de aanvragers van de vergunning, we leven in een democratie, laat dit duidelijk zijn. Het is voor de zoveelste keer het stadsbestuur dat zijn verantwoordelijkheid niet opneemt en foefelt, keert en draait…

Zoals het vaak gebeurt, verliep alles hier in subtiele stapjes.

  • Enkele jaren geleden konden omwonenden een onverantwoorde en ingrijpende snoei op het nippertje nog stoppen. Enkele bomen waren wel al verknoeid.
  • In november 2014 keurt het CBS de verkavelingsvergunning goed en geeft men geen vergunning voor het rooien van de bomen, na negatief advies van de Milieudienst (bomen werden ‘waardevol’ genoemd).
  • In mei 2015 is er al 1 perceel verkocht en beslist het CBS dat de bomen toch weg mogen, maar dat men liefst zou hebben dat de laatste in de rij zou blijven staan. (Wat voor onzin is dit?)
  • Op 3 december ll. keurt het CBS dus de bouwvergunning goed, inclusief het rooien van 3 beuken.

Wie iets van beuken kent, weet dat een intensieve betreding van de wortelzone nefast is, met  afsterven als gevolg. M.a.w., het verdere voortbestaan van heel de groep bomen is méér dan bedreigd. En dan te weten dat één volwassen beuk op jaarbasis de hoeveelheid zuurstof produceert die 10 mensen nodig hebben en ook een pak fijn stof opneemt. Heel de groep voorziet dus 100 inwoners van Wijnendale van nodige zuurstof… We hoorden minister Schauvliege letterlijk oproepen om het historische klimaatakkoord plaatselijk te implementeren, in België, in Vlaanderen. Ook in Torhout dus!

Een toekomstgericht, offensief bomenbeleid is er niet in onze stad. Men werkt nog altijd à la tête du client. We vragen ons af wat er van het burgemeesterconvenant voor een klimaatneutrale stad zal komen als ons stadsbestuur deze eenvoudige materie nog niet geregeld krijgt… De werkgroep ‘aanplantingen’ in de Milieuraad komt simpelweg niet samen! Bomen worden gedoogd, aangeplant vooral in functie van iets anders, omzeggens nooit omwille van hun waarde op zich.

‘Leve Torhout’ zegt men dan, maar dat is nog altijd niet van toepassing op oude, volwassen bomen.

Daarom hebben we een stille wake gehouden met Groen Torhout en sympathisanten, met een korte toespraak. Wij zullen deze actie telkens herhalen als 1 of meerder groene longen in onze ‘sparrenstad’ zonder visie gekapt worden…