Doorlopende straten

25 Mei 2013

Op de gemeenteraad van 25 maart 2013 bracht Bertrand Vander Donckt het voorstel tot oprichten van doorlopende straten.  

Vele straten lopen dood voor wagens, maar niet voor fietsers en wandelaars. Voor   automobilisten is het duidelijk, als een verkeersbord een doodlopende straat aanduidt, dan rijd je daar enkel in als je ter plekke moet zijn. Maar geldt dat doodlopen ook voor fietsers en voetgangers? Die hebben daar het raden naar. Voor hen is er vaak wel een doorgang aan het einde van zo’n straat, maar het verkeersbord geeft daar geen informatie over. Dit werkt voor voetgangers en fietsers vaak ontmoedigend. Deze doodlopende straten zijn vaak de toegang tot een veiligere, aangenamere doorsteek. Net daarom moeten doodlopende straten, doorlopende straten worden.

Concreet betekent een doorlopende straat dat de gemeente een sticker bevestigt op het verkeersbord F45 als de straat doorloopt voor fietsers en/of voetgangers. Artikel 12.12 van de wegcode stelt immers “Het symbool van dit verkeersbord mag aangepast worden aan ieder geval afzonderlijk”. Er zijn dus geen bijkomende administratieve handelingen of reglementen nodig.

Er bestaan twee stickers: één voor voetgangers en één voor voetgangers en fietsers. Dankzij deze sticker geeft het verkeersbord voortaan informatie aan élke weggebruiker. En dit op een snelle, gemakkelijk en vooral goedkope –  niet onbelangrijk in deze financieel moeilijke tijden –  manier. Het gaat slechts om een eenmalige inspanning met een grote impact.

Het aanbrengen van die stickers zal de samenhang van het wegennetwerk in onze gemeente verbeteren. Bewoners zullen gemakkelijker een kortere en veiliger route naar school, werk of winkel vinden, waardoor het gebruik van de fiets of een wandeling aantrekkelijker wordt.

Recreatieve wandelaars en fietsers zullen op deze manier ook vlotter weten waar ze door kunnen en waar niet… Het is dus ook aangenaam voor mensen die niet van Torhout zijn, maar wel door Torhout wandelen of fietsen…

Het voorstel van Bertrand werd lovend onthaald. De meerderheid belooft om hier werk van te maken. We kregen te horen dat de doorlopende straten reeds aanbod zijn gekomen in de verkeerscommissie. Mevrouw Crevits wist ons, uit persoonlijk bron te vertellen, dat het verkeersbord nog niet officieel is, maar dat hier spoedig verandering in komt. Vreemd als je weet dat er  reeds in 40 gemeenten doorlopende straten zijn ingevoerd en volgens de wegcode geen bijkomende administratieve handelingen nodig zijn.

Schepen van leefmilieu Desmet zal deze doorlopende straten meenemen in de inventarisatie van de trage wegen en bij de afronding hiervan deze straten invoeren. Dit kunnen we alleen maar toejuichen. Hopelijk laat deze realisatie niet te lang op zich wachten want een inventaris van doorlopende straten kan heel snel gebeuren. Via de verkeersbordendatabank van de Vlaamse overheid kan je snel en efficiënt alle F45-borden in Torhout lokaliseren. Nadien bepaalt de betrokken ambtenaar met gebruikerskennis van  Google Street View welke straten eigenlijk doorlopende straten zijn. Dan plaatst de technische dienst de stickers in overeenstemming met de situatie. Dit werk kan dus in principe door één persoon worden geklaard. We vinden het wel spijtig dat Torhout binnen het verhaal van doorlopende straten geen voortrekkersrol zal spelen en dit met een Vlaams Minister van mobiliteit in ons midden!