Gemeenteraad 30 januari 2023

31 Januari 2023

Gemeenteraad 30 januari 2023

Gisteren nog nieuwjaarsreceptie, vandaag weer aan de bak in de gemeenteraad.

 

Met onderstaande belangrijke agendapunten:

 

1. Het Torhoutse klimaatplan.
Met het vorige plan behaalde Torhout slechts 4% CO2-reductie van de beoogde 20%: een dramatisch resultaat!
Het nieuwe klimaatplan is weinig ambitieus en weinig concreet. Groen Torhout wil onder andere:
• een snel ontwikkelde klimaattoets: meten is weten!
• een stad die zelf het goede voorbeeld geeft
• een stad die zijn burgers meer helpt om hen energiezuiniger te maken
• meer ambitie en daadkracht!

 

2. Jeugdopbouwwerker
Als het goed is moet het echter ook gezegd worden: vanavond werd beslist om de jeugdopbouwwerker te verlengen. In financieel krappe tijden blijven investeren in de jeugd is een zeer goede keuze van het bestuur.