Gemeentelijke tegemoetkoming ter aanmoediging van de beveiliging van woningen tegen inbraak

18 December 2019

Gemeentelijke tegemoetkoming ter aanmoediging van de beveiliging van woningen tegen inbraak

Dit heeft alleen succes als we de rol van technopreventieadviseurs promoten

Het betreft hier een aanpassing van een reglement uit 2001. Is er zicht hoeveel keer er beroep werd gedaan voor deze toelage? Is hier een nood/vraag naar? 

Er wordt bij technopreventie gewerkt volgens het OFEM-model (organisatorische, Fysische, elektronische maatregelingen (vb. alarminstallatie installeren) en meldingsmaatregelen). We merken dat er enkel bij organisatorische (vb. buurman postbus laten legen als je op reis bent, ladder achter slot en grendel) en fysische maatregelen (vb hekken plaatsen) tussenbeide wordt gekomen. Dit zijn op zich ook eerder de goedkopere effectieve maatregelen om diefstal te voorkomen. 
In het reglement die vandaag voorlicht kan men slechts enkel een beroep doen op de toelage na het advies van een technopreventieadviseur.
De realiteit wijst uit dat dergelijke technopreventieadviseur wordt geraadpleegd na een effectieve diefstal of bij een diefstal in de buurt wat men noemt tertiaire en secundaire preventie.  Wij staan achter dergelijke toelage het is een vorm van primaire preventie. Dit heeft alleen succes als we de rol van technopreventieadviseurs promoten. Hoe zal het bestuur dit promoten? Wijkagent kan bv deze info verstrekken bij vaststelling van woonst.